ALGEMEEN

Kunstcentrum DeFKa is sinds 1994 gevestigd in Assen.
Het is een zogenaamd Kunstenaarsinitiatief waaraan in wisselende samenstelling een aantal beeldend kunstenaars, schrijvers en filosofen meewerken.

DeFKa heeft zich hierbij als doel gesteld om dynamiek in de diversiteit te brengen, door o.a. :
Onderzoek en presentatie van professionele hedendaagse (beeldende) kunst met een experimenteel en innovatief karakter.
Een relatie te leggen tussen de diverse artistieke en reflexieve disciplines (filosofisch, essayistisch en poëtisch) en daarmee een bijdrage te leveren aan inhoudelijke vernieuwing van kunst en cultuur.
Het initiëren van onderzoek naar – en discussie over – de relaties tussen kunst en sociale en/of wetenschappelijke praktijk. Hiertoe wordt soms de confrontatie van diverse werken/kunstenaars binnen één project gezocht, dan weer worden er voordrachten, lezingen of debatten georganiseerd om de visie op hedendaagse kunst te verdiepen, of om culturele, wetenschappelijke of sociale aspecten daarbij te betrekken.
Een levendig ontmoetingsplatform te bieden aan jong talent en gevestigde namen, waarbij lokale, provinciale en landelijke/internationale ontwikkelingen voor een groter publiek inzichtelijk worden gemaakt.

Kunstenaars, organisaties, etc., die binnen deze doelstelling denken een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan ons programma worden verzocht contact op te nemen.


Ook zoeken wij flexibele duizendpoten met een sterke affiniteit voor hedendaagse kunst die zich op vrijwillige basis en voor langere tijd willen inzetten om de organisatie draaiende te houden. »

Dagelijkse leiding
Gert Wijlage, Adrie Krijgsman

Bestuursleden
Gert Wijlage, Willy Brugman, Guus Slauerhoff, Petri Leijdekkers

Raad van Advies
Meindert Doornbos, Elga Muller, Bert Naarding

Ondersteuning
Sinds 1994 heeft DeFKa ondersteuning ontvangen van:
Gemeente Assen, Provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds voor Architectuur, SNSbank, Beringer Hazewinkel Fonds, particulieren en donateurs.

Samenwerking
In 2005 hebben de Hanzehogeschool Groningen/Academie Minerva/Frank Mohr Instituut en DeFKa een samenwerkingsconvenant gesloten. Hierin werd de bestaande relatie officieel bekrachtigd. Ook werd vastgelegd dat DeFKa activiteiten als lezingen en symposia voor de Hanzehogeschool zal gaan organiseren.

Bij diverse exposities en manifestaties werkt DeFKa samen met lokale en regionale instellingen, met kunstenaarsinitiatieven en individuele kunstenaars. Een kleine selectie hiervan uit de afgelopen jaren:
Theater De Kolk (Assen), Filmliga (Assen), Filmstad (Den Haag), TBA/Montevideo (Amsterdam), PlaneT Art (Hengelo), VAV Rietveld (Amsterdam), Drents Museum (Assen), CBK Drenthe, Openbare Bibliotheek Assen, Ned. Genootschap voor Esthetica (Amsterdam), GaDeWe (Bremen), Het Noodzakelijk Zwijgen (Vlaanderen)

Websites
Sites die mede door DeFKa geinitieerd:
Cercle Meudon
Poezieweb