HISTORIE

2011

26 mei t/m 18 juni 2011
INVESTIGATIONS - on artistic research. Tentoonstelling en debat over kunst en kennis in relatie tot artistic research en PhD-programma's in de kunst. Aan de presentatie namen deel: Tine Wilde, met een installatie waarin zij een bijzondere vorm van kleurdiagnostiek opvoert, een 'dubbel-spoor' van beeldende kunst en analytische filosofie. Hans Scholten exposeerde fotografie. Rosanne van Klaveren activeerde de gemoederen met een 'FOOD RELATED inquiry'. Jeremiah Day geep in zijn video's terug op de historische inspiratiebronnen van de Black Panther Movement. Monika Auch combineerde 'de intelligentie van de hand' met embryologische vormentaal. Arthur Elsenaar kwam met een video over Artificial Facial Expression. En Yvonne Dröge Wendel vertoonde een registratie van een community-related performance.
Een verslag van het debat staat op SMAHK - debat Investigations

Rosanne van Klaveren Debat Investigations

---------------------

7 februari van 16.00 tot 18.00 uur
Slow Art Talk, mede naar aanleiding van de tentoonstelling ‘FMI Masters present’, over het thema Autonomie en Engagement, als vervolg op het thema Waarheid en Dissensus (november 2010). Met docent kunsttheorie Margo Slomp.

Slow Art Talk 2011 Slow Art Talk 2011

---------------------

13 januari t/m 12 februari
Opening donderdag 13 januari 2011 om 17.00 uur
‘FMI Masters present’, een tentoonstelling met werk van studenten van de FMI Masters, de masteropleiding van de Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur MINERVA/Hanzehogeschool Groningen, waarmee DeFKa inmiddels al negen jaar goede relaties onderhoudt. Dit jaar doen er twee afdelingen mee: Scenography, met Francesca Bardaro en Casandra Hernandez; en Painting, met Walter van Pijkeren, Fabian Westphal, Ji San Ahn en Rob Bouwman.

FMI Masters present FMI Masters present FMI Masters present

FMI Masters present FMI Masters present

---------------------

13 januari t/m 12 februari
Opening donderdag 13 januari 2011 om 16.30 uur
Liesbeth Takken en Evert van Fucht
In het SMAHK, het Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst, is er een tentoonstelling met werk van Liesbeth Takken en Evert van Fucht. Doel van het Museum is om kunstenaars die op bepaalde gronden een relatie hebben met Assen in een soort dialoog hun beeldende visie zo expliciet mogelijk met elkaar in contact te brengen.

Liesbeth Takken en Evert van Fucht Evert van Fucht Opening Liesbeth Takken en Evert van Fucht Liesbeth Takken

---------------------

2010 top

Vrijdag 26 november van 16.00 tot 18.00 uur
Sandberglezing door Renée van de Vall. De lezing gaat, aansluitend aan bij de tentoonstelling Zienderogen (5 nov. t/m 4 dec.) over waarneming. Renée van de Vall is bijzonder hoogleraar Letteren en Kunst aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Universiteit Maastricht.
Eerdere Sandberlezingen werden gegeven door Max Arian, Petran Kockelkoren, Gijs Frieling, Peter Sonderen, Henk Slager en Thijs Lijster.

Sandberglezing door Renée van de Vall Sandberglezing door Renée van de Vall

---------------------

5 november t/m 4 december
Zienderogen, een tentoonstelling die zich concentreert op kunst en waarneming, op kennis en de esthetische attitude. Het gaat om een fundamentele verdieping van het DeFKa jaarthema Old School/New School tegen de achtergrond van de jubileumexpositie ‘Against Pragmatics’ die in november 2009 werd gehouden en die zich toespitste op de relatie kunst en kennis. Kunst en kennis die ook in 2010 en 2011 bij DeFKa centraal zullen staan.
De nadruk ligt bij Zienderogen op kijkgedrag, waarneming, visueel experiment en kunst, kennis en oordeelsvorming. Het is daarmee een tentoonstelling die ingaat op vragen als: Hoe gaan wij om met de werkelijkheid, met kunst (ook film, theater), wat nemen wij eigenlijk waar als we waarnemen en in hoeverre klopt deze waarneming met de werkelijkheid?
Op de tentoonstelling is werk te zien van Erica van Loon, Arthur Stokvis, Barthold Boksem en Jan Scheerhoorn. Daarnaast verschijnt de bundel ‘Zien der Ogen’ met theoretische, essayistische artikelen van onder meer Lucas den Boer, Arjen Klomp, Maria Noel Dourron, Deborah Hauptmann en Freek Lomme. Aanvullend worden er films vertoond van o.m. Erik Tode en Koos Buist.

Zienderogen - Barthold Boksem Zienderogen - Jan Scheerhoorn Zienderogen - Erica van Loon Zienderogen - Arthur Stokvis

---------------------

Maandag 18 oktober om 19.30 uur
Slow Art Talks. Kunstenaars en geïnteresseerden praten over Kunst en Kennis, dit maal over kunst- en cultuurtheorie bij de filosofen Rancière en Badiou. Met medewerking van o.m. docent kunsttheorie Margo Slomp.

---------------------

Vrijdag 8 oktober van 16.00 tot 18.00 uur
Een discussie over de functie van Architectuurkritiek, met inleidingen door Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal) en Bernard Hulsman (architectuurcriticus en publicist NRC Handelsblad). Georganiseerd door Cercle Meudon, Architectuurpodium Assen.

Architectuurkritiek met Indira van ’t Klooster en Bernard Hulsman Architectuurkritiek met Indira van ’t Klooster en Bernard Hulsman

---------------------

Zondag 12 september om 15.30 uur
Monumentendag, met in DeFKa een lezing door architectuurhistoricus Tjalling Visser over 19e eeuwse architectuur in Assen, met discussie en muziek, georganiseerd door de Cercle Meudon, Architectuurpodium Assen.

Monumentendag met lezing van Tjalling Visser Monumentendag met lezing van Tjalling Visser

---------------------

5 september t/m 9 oktober >>> Afgelast wegens waterschade aan het project.
Project Endogeen, een installatie met grafiek van Esther Beysens (Eindhoven), Rosalie Bosma (Eindhoven), Sarah van den Dungen (Heesch), Lonneke Kerkhoven (Den Bosch) en Maartje van der Kruijs (Den Bosch).

---------------------

5 september t/m 9 oktober
Fotopresentatie met historische en hedendaagse schoolfotografie. Met medewerking van JAV Studio’s Assen, collectie Raven Assen, het Drents Archief en de Asser Historische Vereniging, georganiseerd door de Cercle Meudon, Architectuurpodium Assen.

Cercle Meudon Schoolfotografie Cercle Meudon Schoolfotografie Cercle Meudon Schoolfotografie

---------------------

5 september t/m 9 oktober
Opening op zondag 5 september om 16.00 uur, gelijktijdig met Schoolfotografie en Endogeen.
In het SMAHK (Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst - Assen) een expositie van de Asser kunstenaars Ronella Enter en Geert Schaap.

Ronella Enter en Geert Schaap Ronella Enter en Geert Schaap Ronella Enter en Geert Schaap Ronella Enter en Geert Schaap

---------------------

3 september t/m 9 oktober
Opening op vrijdag 3 september om 16.30 uur.
Transformaties, een architectuurtentoonstelling over hergebruik van gebouwen, samengesteld door Victor Ackerman (DAAD Architecten, Beilen) en georganiseerd door de Cercle Meudon, Architectuurpodium Assen. Tevens presentatie DAAD-cahier # 7.

Transformaties DAAD Architecten Transformaties DAAD Architecten Transformaties DAAD Architecten Transformaties DAAD Architecten

---------------------

Vrijdag 18 juni van 15.00 tot 17.30 uur
In het kader van de tentoonstelling De Nieuwe School een discussiemiddag waarbij Schooltype en Architectuur centraal zullen staan, met inleidende lezingen door onder meer Hanneke van Brakel (Scholenbouwmeester Noord-Nederland), Hans de Man (architectuurhistoricus), Hans Vesseur (Axes architecten) en aansluitend een paneldiscussie.

Schoolarchitectuur 2010 Schoolarchitectuur 2010 Schoolarchitectuur 2010 Paneldiscussie

---------------------

6 juni t/m 3 juli
P R O P O S I T I O N een solo-tentoonstelling met tekeningen en sculpturen van Frank Sciarone

     PROPOSITION 2010 Frank Sciarone PROPOSITION 2010 Frank Sciarone

---------------------

6 juni t/m 3 juli
De Nieuwe School, een Architectuurtentoonstelling van de Cercle Meudon, Architectuurpodium Assen.

Opening op zondag 6 juni om 15 uur door de Asser wethouder van cultuur en onderwijs Maurice Hoogeveen.

De Nieuwe School is een tentoonstelling over schoolarchitectuur waarin drie scholen centraal zullen staan:

 • ProAssen in Assen, ontworpen door Onix Architecten, die hiervoor de regionale prijs voor het BNA Gebouw van het Jaar 2010 hebben ontvangen;
 • Gomarus College Assen, ontworpen door Axes Architecten;
 • AOC Terra in Meppel, ontworpen door Klein Architecten.

De drie architectenbureaus zullen elk een tentoonstellingspresentatie verzorgen met informatie over de school, zowel in fysieke zin als wat betreft het inhoudelijk concept. Het gaat daarbij onder meer over de relatie inhoudelijk onderwijs - architectonisch ontwerp, in hoeverre is onderwijs(vernieuwing) van invloed op de scholenbouw.

Naast deze 3 hoofdschotels zijn er nog 3 separate bijzetpresentaties over schoolarchitectuur en transformaties, schoolarchitectuur en beeldende kunst en schoolarchitectuur overige voorbeelden.

De Nieuwe School 2010 Opening De Nieuwe School 2010 - Maurice Hoogeveen

---------------------

6 juni t/m 3 juli
In het SMAHK (Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst) een tentoonstelling van de Asser kunstenaars Mieke Hoogeveen en Boris Brink.
Opening op vrijdag 9 april om 17.00 uur

SMAHK 2010 Mieke Hoogeveen SMAHK 2010 Boris Brink Heelal Opening SMAHK 2010

---------------------

15 t/m 23 mei
Kunstvlaai 2010, Cultuurpark Westergasfabriek Amsterdam dagelijks van 12 tot 18 uur.

Voor de Kunstvlaai 2010 heeft DeFKa Susanne Bruynzeel gevraagd een installatie te maken die op beeldende wijze een deel van het veelomvattende spectrum van actuele kunst en theorie representeert, in de aanname dat ‘waarneming’ daarin een belangrijk aspect zal zijn, zodat deze Kunstvlaaipresentatie alvast een aanloop neemt naar de tentoonstelling Zienderogen, later dit jaar in de DeFKa Campis; een tentoonstelling over kunst en waarneming, over kennis en de esthetische attitude.

In haar installaties benadrukt Susanne Bruynzeel de (veranderende) positie van de kijker die een rol kan spelen in het ervaren van ruimte en objecten. Daarbij spelen licht en het effect daarvan op de ruimte, of op het werk in de ruimte, vaak een fundamentele rol.

Zij geeft er de voorkeur aan dat het werk zichzelf niet onmiddellijk laat zien, de toeschouwer moet het werk 'ontdekken', gaandeweg en met een oplettend oog. Het gaat daarbij om een ontdekking van de relaties tussen de bepaalde (interne) ruimte van het kunstwerk en de onbepaalde (externe) omgevingsruimte; een identificerende verhouding tussen micro- en macroniveau.

Susanne Bruynzeel heeft na haar studie Wijsbegeerte in Amsterdam de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag afgerond, richting Beeldhouwen/3D. Bij DeFKa heeft ze eerder deelgenomen aan de onderzoekstentoonstellingen ‘De Kraai van Walter’ in 2008 en ‘Against Pragmatics” in 2009.

Susanne Bruynzeel

---------------------

23 april
Vrijdagmiddag 23 april van 15.00 tot 17.30 uur
Een discussiemiddag over Vrijheid, Kunst en Kennis.
Deze middag staat in het teken van de Maand van de Filosofie, met dit jaar het thema Vrijheid.

15.00 Welkom
15.15 - 16.15 Inleidende lezingen van circa 15 minuten door:

 • Sybrandt van Keulen (filosoof, Universiteit van Amsterdam)
 • Ruchama Noorda (PhD student Kunst, PhDArts)
 • Petri Leijdekkers (kunsthistoricus)
 • Boudewijn de Bruin (filosoof, Rijksuniversiteit Groningen)

16.15 - 16.30 Pauze
16.30 - 17.30 Paneldiscussie met:

 • Maria Noel Dourron (theatervormgeefster)
 • Janine Hoekstein (romanschrijfster en journaliste)
 • René de Rooze (kunstenaar)
 • Gerhard Bos (PhD-student wijsbegeerte)
 • Toos Arends (kunsthistorica, Buro Leeuwarden)

17.30 Afsluitende borrel
Introductie en gespreksleiding door de filosoof Thijs Lijster.

De vraag die DeFKa in het panel graag beantwoord wil zien:

 • Is er een ontwikkeling in het vrijheidsdenken, met name in relatie tot wat wij onder kunst verstaan, van kunst verwachten of tot kunst benoemen?
 • En hoe plaatsen wij dit vrijheidsdenken, deze kennis in onze cultuur? Welke paradigma’s zijn hierin aan te brengen en welke rol speelt hierbij het (kunst) onderwijs.

Publiek is van harte welkom en de toegang is gratis.

DeFKa - Vrijheid, Kunst en Kennis

---------------------

14 maart t/m 17 april
Stephan Sjouke / Bouke Groen

De tentoonstellingen in de DeFKa Campis zijn het komende jaar voor een groot deel gericht op scholen, waarbij naast het letterlijke ‘school’ ook scholen in de vorm van stijlen, stromingen en paradigma’s moeten worden gezien. De duo- solotententoonstelling van Stephan Sjouke en Bouke Groen geeft een goed voorbeeld van zo’n paradigma, omdat beiden, weliswaar op verschillende wijze en met gebruikmaking van verschillende technieken, op intelligente wijze met de ruimte omgaan, de ruimte met hun werk innemen. Beiden ook met gebruikmaking van bijzondere materialen en beiden gericht op enerzijds de zwaarte, de massa, en anderzijds de luchtigheid, of gewichtloosheid.

Na afronding van zijn proefschrift "De teruggave van cultuurgoederen" aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1999, heeft Stephan Sjouke in juni 2009 zijn diploma behaald aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In augustus 2009 is hij geselecteerd voor de Ron Mandos "Best of Graduates 2009" expositie waarna nog een viertal andere exposities volgden, waaronder in oktober 2009 "Collectors Items, Contemporary Art from the Dutch Government Collection, the ABN AMRO collection & ARTSTART" in Londen.

Stephan Sjouke refereert in zijn werk aan de menselijke beschaving. In zijn opvatting wil de mens zich door middel van tradities, gewoontes en het gebruik van vaak niet natuurlijke materialen en objecten, zich van zijn natuurlijke omgeving onderscheiden. Door de materialen, objecten en gewoontes in een oneigenlijke context te plaatsen, wil Stephan Sjouke vragen oproepen over het gebruik en functie ervan. Zijn werk kenmerkt zich door volumineuze vormen die open of gesloten kunnen zijn waarbij de materialiteit van de werken een belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd is de plaatsing van de werken in de ruimte waar de mens zich in beweegt, bepalend voor het beeld dat ze oproepen.

Mediakunstenaar en electroexpert Bouke Groen is in 2008 afgestudeerd aan de Academie Minerva in Groningen. Zijn vaak onderzoeksgerichte werk bestaat uit films / video’s en installaties waarin geluid een belangrijke rol speelt. Bouke Groen was in 2008 genomineerd voor het Coba de Groot stipendium.

Het openingswoord door Adrie Krijgsman staat op de podiumpagina.

Stephan Sjouke Stephan Sjouke Bouke Groen

---------------------

Zondag 28 maart om 15.30 uur
Lezing over Sublieme Architectuur, door architectuurtheoreticus Geert Hovingh.
Onder auspiciën van Cercle Meudon, Architectuurpodium Assen.

Door een kritiek op de theoretische fundamenten van de geschiedschrijving is het mogelijk de Europese architectuur, die zich kritisch verhield tot de moderne beweging, te bezien in haar 'voltooide' historiciteit. De opening die dit heeft geboden is een reden voor de genoemde diversiteit; naast een continuïteit is er ook sprake van 'nieuwe' invloeden.

De ontdekking van de esthetische categorie van het sublieme is er daar één van. Na de ontkenning ervan in de naoorlogse architectuur - in haar architectuur en in haar kritiek op de Modernen -, (h)erkent de huidige generatie dit in de architectuur van de Moderne Beweging. (De Moderne Beweging is de architectonische erfgenaam van de ingenieurskunst en het Neoclassicisme van de XIX eeuw, waarin het XVIII eeuwse concept van het sublieme een rol speelt in haar programma: de vorming van de natie). Alleen in de hedendaagse architectuur (in de context van de globalisering) krijgt dit een andere vorm.

Architectuurtheoreticus Geert Hovingh

---------------------

5 t/m 27 maart
YNBERNE, in het SMAHK een presentatie van Betty Simonides en Guus Slauerhoff. Twee in Friesland geboren kunstenaars die al jaren in Assen wonen en werken. Een goede reden om hun werk eens tegenover elkaar op de muur te zetten, met wandvullende fricties in grafiet en verf.

Guus Slauerhoff (Sneek 1945) richt zich op het bestaan en het emotionele leven van de mens. Daarbij streeft hij naar een ontmoeting tussen zijn beelden en dit bestaan. Hij wil vooral de diepte en intensiteit van zijn beleving weergeven. De wisselwerking met zijn omgeving in het moment is essentieel. Binnen‘de esthetiek van zijn bestaan’, geeft hij vorm aan zijn ethiek.

Betty Simonides (Hindeloopen 1952) maakt werk op basis van een concept waarin het platte vlak een uitgangspunt vormt. De verf wordt volgens ‘afspraken’ via verschil-lende manieren op het vlak aangebracht of hiermee geassocieerd. Door gebruik te maken van diverse materialen vormt zij haar ‘palet’.

Ynberne in het SMAHK een presentatie van Betty Simonides en Guus Slauerhoff Ynberne in het SMAHK een presentatie van Betty Simonides en Guus Slauerhoff Ynberne in het SMAHK een presentatie van Betty Simonides en Guus Slauerhoff Ynberne in het SMAHK een presentatie van Betty Simonides en Guus Slauerhoff

---------------------

5,6 en 7 maart
Festival Vrouwenfilms Assen

Side-programma in de DeFKa Campis:

Jeong Yoon Ahn (2 korte films)
“Mijn eigen leven staat centraal in mijn werk, daarmee speelt ook mijn status binnen Nederland een belangrijke rol. Ik heb een vergunning voor een jaar, voor studiedoeleinden, en moet deze elk jaar verlengen. Deze procedure is lastig en zeer bureaucratisch, en het geeft mij een machteloos en onzeker gevoel. Dit gevoel komt ook terug in mijn werk, zowel bewust als onbewust. Maar dit is slechts de top van de ijsberg, ook cultuurverschillen, vervreemding en Aziatische stereotypen zijn belangrijke thema’s in mijn (Groningse) werk.”

Marianne de Lange (filminstallatie)
Haar liefde voor meerdaagse fietstochten deed Marianne de Lange stilstaan bij de verhouding tussen lichamelijkheid en geest. Op de tentoonstelling presenteert ze in een installatie het contrast tussen serene meditatie en aards gekrioel.

Eleonoor Grootoonk (1 korte Art Film)
“Making art is like living the life of a nomad, always travelling from place to place. To see the world and to show your ‘world’ to the world.”

NPS kortfilms
Tien films die sterk variëren in toon, inhoud en genre. Samen geven zij een bijzonder en opvallend overzicht van de creatieve diversiteit van de korte film in Nederland.
Arie, scenario en regie Michiel ten Horn. Caresse, scenario en regie Jim Taihuttu. Juli, scenario en regie Tim Klaasse. Kus, scenario en regie Joost van Ginkel. Met je mooie haren, scenario Bastiaan Tichler, regie Rutger Veenstra. Pivot, scenario Jan Eduards, regie André Bergs. Sunset from a rooftop, scenario en regie Marinus Groothof. Vaderdag, scenario Inge Hardeman, regie Froukje Tan. Val dood! scenario Luuk van Bemmelen, regie Arne Toonen. Zwemparadijs, scenario Lotte Tabbers & Anne Barnhoorn, regie Lodewijk Crijns.
KORT! is een initiatief van de NPS en het Nederlands Fonds voor de Film.

Periode + tijdstip:
Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 maart van 13.00 tot 17.00 uur
Toegang is gratis

---------------------

Vrijdag 12 februari 16.00 – 17.30 uur
Slow Art Talks, een openbare discussie

Mede naar aanleiding van de tentoonstelling Once Mohr en de expositie YNBERNE nodigen wij u uit deel te nemen aan een openbare discussie die zal gaan over:
1. actuele kunstenaarsopvattingen en tegenstellingen daartussen
2. tegenstellingen als bron van kunstkennis voor de beschouwer
3. kunstkennis in relatie tot wetenschap en cultuur in het algemeen

Deze discussie staat in de context van het jaarthema ‘OldSchool/NewSchool’ dat als leidraad heeft de ontwikkeling van betekenisterreinen en het onderzoek naar de rol van theorievorming in hedendaagse kunst en kunstonderwijs.

Aan de discussie (in informele sfeer) zullen onder meer deelnemen: Gert Wijlage (DeFKa), Adrie Snoek (kunsttheoretisch beschouwer), Ron Ritzerfeld (Galerie Sign), Jerry Veldhuizen (Artez Zwolle), Margo Slomp (FMI), Betty Simonides, Guus Slauerhoff, Erik Tode, Adrie Krijgsman, Arjen Klomp, Arthur Stokvis, e.a.

“In Nederland heerst er volgens Katarina Zdjelar niet zozeer een klimaat van het bediscussiëren van kunst. Ze constateerde dat er aan de Nederlandse kunstopleidingen relatief weinig tijd wordt besteed aan theoretische vorming door middel van vakken als filosofie, (kunst) geschiedenis, sociologie en kunsttheorie. “Kennis van deze vakken helpt je om je als kunstenaar te kunnen positioneren”, stelt Zdjelar. Aangezien in Servië de kunstopleidingen zijn verbonden aan een universiteit is dat theoretische vakaanbod daar een vanzelfsprekendheid”. (tubelight, nr.65)

Slow Art Talks 2010 Slow Art Talks 2010

14 januari t/m 6 februari 2010
Opening donderdag 14 januari om 16.00 uur
Once Mohr - Tweedejaarsstudenten van het Frank Mohr Instituut / Hanzehogeschool Groningen presenteren hun werk in de DeFKa Campis. Met studenten van de afdelingen MFA Painting, MFA Scenography en MFA IME.

Als we een indruk willen krijgen welke richting de beeldende kunst in de toekomst zal inslaan kunnen we dat het beste doen door werk van masterstudenten te tonen, zij zijn immers de kunstenaars van de toekomst. Al een aantal keren heeft DeFKa werk laten zien van masterstudenten Painting, dit jaar worden daar voor het eerst studenten Scenography en IME aan toegevoegd.

Met werk van: Rongrong Bi, Yuan Gao, Willemien Mostert, Thijs Jansen, Sanne Klijs, Erik Tode, Jan Wattjes, Eleanor Grootoonk, Sonja-Vanessa Schmitz en Grace Ballestero Bello.

Opening Once Mohr 2010 Once Mohr 2010 Once Mohr 2010 Once Mohr 2010 - Sanne Klijs   Once Mohr 2010 - Willemien Mostert

Donderdag 28 januari 2010 om 19.00 uur
Live Stream Poetry

Op gedichtendag een live uitzending van Radio Assen/"Het Lokale Brein", met dichters en publiek, rechtstreeks vanuit Boekhandel Iwema in Assen. Voordrachten door o.m. Hagar Peeters, Egbert Hovenkamp II, Nicolette Leenstra, Gert Wijlage, Adrie Krijgsman en Peter van de Peppel. Ook is er een poëtisch videoproject van Gauke Zijlstra te zien. Uitzendfrequenties (en livestream) zijn te vinden op www.rtvassen.nl maar het is natuurlijk leuker om deze uitzending live bij te wonen en met de dichters kennis te maken.

Een gezamenlijk initiatief van Boekhandel Iwema, DeFKa Campis en Radio Assen.

Waar: Boekhandel Iwema, Gedempte Singel 11, 9401 JM Assen
Prijs: € 5,- Euro (Koffie en thee zijn bij de toegangsprijs inbegrepen).
Informatie: info@iwema.nl 0592-317519 of info@defka.nl 0592 315316

Gedichtendag Gedichtendag met Hagar Peeters

 

2009 top

27 november om 16.30 uur
De jaarlijkse Sandberglezing door de filosoof Thijs Lijster, over autonomie in de hedendaagse kunst versus engagement en de rol van de kunstcriticus, met aansluitend discussie. Thijs Lijster ontving de ABG VN Essayprijs 2009.

Luister naar de lezing

Thijs Lijster Thijs Lijster

26 november t/m 12 december
Verborgen Ruimten.
Een gastproject in de projectruimte van DeFKa Campis door Greg Que en Wia Stegeman. Vanaf half oktober hebben zij op uitnodiging van DeFKa samen in de kamers 24 en 25 aan de installatie ‘verborgen ruimten’ gewerkt.
In verborgen ruimten hebben Greg en Wia kamer 25 gespiegeld in kamer 24. Door deze gespiegelde kamer 25 op hun manier te neutraliseren en te ontdoen van alle ballast, worden ruimte en restruimte zichtbaar. Deze verborgen ruimten hebben zij in de installatie benadrukt.
De finissage van de installatie is op 12 december vanaf 15.00 uur. Tot en met 12 december is de installatie (in opbouw) op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 te bezoeken. Daarna tot 19 december op afspraak: telefoon 06 40 66 27 67 of 06 44 14 24 78
(zie ook podium)

Verborgen ruimten 2009 Greg Que en Wia Stegeman Greg Que en Wia Stegeman

15 november t/m 12 december
Denkwerk of handwerk, concept of materie. Met de groepstentoonstelling ‘Against Pragmatics’ wil DeFKa Campis daar de focus op richten.

Kunstenaars uit verschillende disciplines zullen inzoomen op de relatie tussen hoofd- en handarbeid. Dat wil zeggen aan de ene kant het accent op kunst en kennis, aan de andere kant het idee van ‘back to school’: werken met de poten in de klei, het veen, de verf, de samenleving - ‘practice-based’.

Daaraan toe te voegen vragen als: Waar sta jij eigenlijk voor? Ofwel: heb jij een norm waar ik me ook aan vast zou willen houden? Werk je met een conflict of rhizoom je een nieuwe horizon?

Natuurlijk brengt “elke kwestie haar eigen maatstaven met zich mee” (Simon Blackburn), het is jouw probleem immers, maar er zullen momenten zijn dat het ook mij of een ander raakt.

Against Pragmatics markeert het 15-jarig bestaan van DeFKa, op een nieuwe locatie, en kan gezien worden als een postironische uitdaging van titels als ‘Against Interpretation’ (Susan Sontag) en ‘Against Method’ (Paul Feyerabend). DeFKa wil met deze tentoonstelling niet nostalgisch terugblikken over de afgelopen 15 jaar, maar nadrukkelijk nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor de toekomst verkennen.

Deelnemers zijn Frank Sciarone, Eric Martijn, Folkert Joore, Stephan Sjouke, Henry Alles, Roy Kooymans, Bouke Groen, Erica van Loon, Remco Torenbosch, Margriet van Weenen, Floris Kruidenberg, Victor Ackerman (architect) en Thijs Lijster (filosoof). Daarnaast voor een uitgebreidere presentatie: Susanne Bruynzeel, Mariet Offermans, Jannie Vinke en Albert Raven.
De opening is op zondag 15 november om 16 uur door Suzanne Wallinga, cultuurwetenschapper/curator.

Floris Kruidenberg Mariet Offermans Suzanne Wallinga Margriet van Weenen

Susanne Bruynzeel Jannie Vinke Frank Sciarone

7 en 8 november
Open Atelierroute Assen, met afsluiting in DeFKa

13 september
Open Monumentendag. De DeFKa Campis lokatie, de voormalige Veningerlandschool, zal deze dag van tot 11 tot 17 uur geopend zijn als voorbeeld van schoolarchitectuur. Tevens is er die dag een basic-uitvoering van Strax # 6, een kleinschalig podiumfestival met beeldend theater, performances, film en een lezing.
Van 13 tot 17 uur is er doorlopend de inmiddels befaamde architectuurfilm ‘Een dagje naar Assen’ van Anne Jaap de Rapper en Barthold Boksem te zien. Deze film was een groot succes bij de Giudici-tentoonstelling eerder dit jaar in DeFKa en wordt op veler verzoek nogmaals vertoond.
Om 13 uur is er beeldend theater van Floor Rieder en Yoko Heiligers. Samen met enkele assistenten zullen zij de voorstelling Lokroep spelen. De voorstelling gaat over twee jongedames die beide werden bedrogen door dezelfde jongen. De meiden namen uiteindelijk wraak, zoals dat hoort. Dit alles in een vindingrijk vormgegeven, multimediale voorstelling.
Om 14 uur volgt er een kunstenaarsgesprek met theatervormgeefster Maria Noel Dourron, die onlangs is afgestudeerd aan het Frank Mohr Instituut en onder meer samenwerkt met Tryater in Leeuwarden. Het gesprek zal gaan over haar manier van werken met beeldend theater en sluit daarmee goed aan bij de ‘echte voorstellingen’ deze middag. Ook zijn er video’s van haar te zien.
Om 15 uur is er een theater/performance door Michelle van Aggelen. Vanuit een vouwwagen wordt de voorstelling Farawe Express opgevoerd, een muldisciplinair theater waarbij grenzen worden verkend en wordt gepleit voor wereldburgerschap.
Om 16 uur beeldend toneel door Jaime Ibanez. Deze kunstenaar maakt animaties zonder de computer te gebruiken en mechanismen die door handmatige bediening veranderen in wonderlijke vertellingen. Ibanez neemt de toeschouwer mee in zijn belevingswereld door zelf de rol van schrijver, verteller, acteur en regisseur op zich te nemen. De theaterzaal, de muziek en het publiek zijn onderdeel van het mechanisme dat het verhaal verbeeldt en vertelt.

Farawe Express Farawe Express Dourron Wijlage Lokroep

6 september t/m 4 oktober
Als sateliet van de Fotomanifestatie Noorderlicht in Groningen heeft DeFKa dit jaar gekozen voor fotografisch werk van een beeldend kunstenaar en heeft daarvoor Annegien van Doorn uitgenodigd om een solopresentatie te maken.

Annegien van Doorn (1982) is in 2004 afgestudeerd aan de Academie Sint Joost in Breda en heeft een masteropleiding gevolgd in Barcelona. In 2009 werkte zij als artist in residence in Tokyo en heeft meerdere internationale exposities op haar naam staan.

Ze heeft een tentoonstelling gemaakt met de titel ‘Between arrival and departure’, waarin haar multidisciplinaire benadering van thema’s goed tot uitdrukking komt en waarin fotografie, beeldende kunst en een video-installatie (in samenwerking met Verónica Luyo Torres) zijn geïntegreerd.

Naast werk van Annegien van Doorn is er in het SMAHK, Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst Assen, een presentatie door vier in Assen wonende of gewoond hebbende fotografen die reageren op het thema van de Fotomanifestatie Noorderlicht ‘Strijd’ : Dirk-Jan Visser, Martin Roemers, Sake Elzinga en Harry Cock.
De opening is op zondag 6 september om 16.30 uur.

Opening Noorderlicht Dirk-Jan Visser en Harry Cock Martin Roemers Annegien van Doorn

Annegien van Doorn Annegien van Doorn

28 juni om 15 uur
Op de Dag van de Architectuur een discussie met kunstenaars, architecten en stedenbouwkundigen over infrastructuur (Florijnas Assen) en mobiliteit, met onder meer Anne Jaap de Rapper, Frans Beune, Geert Hoving en Gert Wijlage. Publiek is hierbij van harte welkom.

12 juni t/m 4 juli
Giudici, per la gloria e per l’onore.
Een tentoonstelling van het Architectuurpodium Assen, de Cercle Meudon over de architect Giudici en Assen. Giudici heeft in 1809 een stedenbouwkundig plan voor de nieuwe stad Assen ontwikkelt. Op de tentoonstelling zijn ontwerpen van Giudici te zien en zullen er verbanden worden gelegd naar het huidige Assen, onder meer naar de ontwikkeling van de Florijnas - zie ook 28 juni.
Ook is er een beeldend kunstproject van Anne Jaap de Rapper te zien met als titel Het Circus van de Lamme Koning (Vader der ongelukkigen).
De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 12 juni om 16.30 uur door Bart Rijsbergen, die op de Asser ontwerpen van Giudici is afgestudeerd.

Giudici, per la gloria e per l’onore Giudici, per la gloria e per l’onore Giudici, per la gloria e per l’onore

Giudici, per la gloria e per l’onore Giudici, per la gloria e per l’onore

22 mei t/m 20 juni
Lok.04 en Lok.05
Die gute Stube / De gezellige huiskamer.
Tentoonstelling met werk van vijf kunstenaars uit Bremen: André Sassenroth, Erika Plamann, Tom Gefken, Thomas Behling en Heiner Preissing.

Deze kunstenaars zijn verbonden aan GaDeWe, Galerie Des Westens in Bremen - www.gadewe.de - waarmee DeFKa al sinds 2003 goede contacten onderhoudt.

“Die gute Stube, wie man sagt, ist der besondere Ort eines jeden Hauses, hier kommt man zu speziellen Anlässen und Feierlichkeiten ebenso zusammen wie zur Diskussion der kleinen und großen Themen des alltäglichen Lebens. Sie behütet und verbirgt die Schätze und Geheimnisse einer jeden Familie, andererseits kann der aufmerksame Betrachter in ihr lesen wie in einem Buch. All die privaten und intimen Details erzählen von Geschichte und Geschmack ihrer Eigentümer.

Ob und inwieweit dieses Bild Dynamik und Befindlichkeit unserer heutigen Zeit wiederspiegelt, und ob die Künstler der Galerie des Westens in ihrer temporären Wohngemeinschaft eine solche gute Stube in den neuen Räumen der Defka präsentieren werden, all das bleibt abzuwarten.”

Galerie Des Westens Bremen Galerie Des Westens Bremen Galerie Des Westens Bremen Galerie Des Westens Bremen

17 t/m 30 mei 2009
New York – Nieuw Amsterdam.
Project over New York als kunstmetropool en inspiratiebron en over de historische relatie New York – Nieuw Amsterdam. Met in de Centrale Hal de tentoonstelling Masses and Tributaries van de Amerikaanse kunstenares Ellie Irons en in Lok.00 de video It never sleeps van de Bulgaarse kunstenaar Mina Minov. Ook is er documentatie over de historische relaties te zien.

Opening op zondag 17 mei om 15.00 uur met lezingen over New York als inspiratiebron en de historische relatie New York – Amsterdam – Nieuw Amsterdam, door Ellie Irons, Mina Minov, Petri Leijdekkers en Gert Wijlage.

Over haar werk zegt Ellie Irons: “Through my paintings, drawings and sculptures, I explore the continuum between humanity and nature. In my most recent work I’m investigating organic branching patterns and how they compare to man-made structures and systems. These patterns are visible all around us everyday, from the limbs of a maple tree to the tributaries of a river system to the delicate veins in the wings of a dragonfly. Reoccurring structures like these are reminders of the larger and smaller patterns layered throughout our world, from the microscopic arrangement of cells to the massive organization of ecosystems. I am interested in the complexity and fragility of these structures, and also their mysterious resilience. While I base my research on ecology and observation, the art I create is infused with a need to celebrate the unknowable aspects of nature and our place within it.”

New York – Nieuw Amsterdam New York – Nieuw Amsterdam New York – Nieuw Amsterdam

Nog te zien tot 6 juni
SMAHK (Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst), een presentatie van vier Asser kunstenaars: Lydeke van Dulmen Krumpelmann, Sikko Mulder, Arend Kuiper en Rudie Hoegen.

3 t/m 25 april
Lok.05, Solotentoonstelling Chris Brans.
Lok.04, Solotentoonstelling Lucas den Boer.
Opening op vrijdag 3 april om 16.30 uur.

Lucas den Boer Lucas den Boer

Chris Brans Chris Brans Chris Brans

8 februari van 15.00 tot 17.00 uur
Themamiddag: 'New York State of Mind?'

Deze themamiddag sluit aan bij de expositie Receive Lif Changing Information en loopt vooruit op een project van DeFKa later dit jaar. Eén van de exposanten, Mina Minov, vertelt deze middag over zijn ervaringen als kunststudent in New York. Overige deelnemers zijn Margo Slomp (docent kunsttheorie MFA Schilderkunst, Frank Mohr Instituut), Agnes Baas, Rixt Horstmann en Mare van Koningsveld (masterstudenten Kunstgeschiedenis).

New York viert dit jaar zijn 400-jarig bestaan.
De entree is gratis.

29 januari
Tijdens Gedichtendag een programma met voordrachten, interviews en muziek.

16 januari t/m 8 februari 2009
‘Receive Life Changing Information’ Een expositie met werk van vier studenten MFA Schilderkunst van het Frank Mohr Instituut in Groningen: Julie van der Scheer, Mina Minov, Ron Amir en Larissa van Zanen.

Het Frank Mohr Instituut in Groningen is de tweede fase opleiding van de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving (School of Fine Arts), Hanzehogeschool Groningen en werkt nauw samen met de faculteit Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen en Hunter College, City University of New York. Zie ook www.mohr-i.nl

Op donderdag 15 januari om 16.30 uur wordt de expositie geopend door Sicko Heldoorn, burgemeester van Assen. (Zie ook 8 februari)

Mina Minov Larissa van Zanen Frank Mohr Instituut 2009


2008 top
19 december
Het optimisme van de liefde.
Dichters uit verschillende culturen zullen op vrijdag 19 december in Assen voordragen uit eigen werk, ’s Middags zijn dat dichters uit verschillende culturele achtergronden die woonachtig zijn in de regio. ‘s Avonds zijn het de dichters die deelnemen aan de landelijke tournee van het Mediterrane Letteren Festival, dat inmiddels voor de 7e keer wordt georganiseerd. Dit jaar staat onder de titel Blauwe Woorden het optimisme van de liefde centraal.

De dichters zullen in de eigen taal voordragen, maar vertalingen worden geprojecteerd zodat de bezoekers zowel de dichter in zijn originele poëtische taal kunnen beluisteren alsook de vertaalde tekst kunnen lezen.

Vorig jaar streek het Mediterrane Letteren Festival voor het eerst in Assen neer. Hoewel de belangstelling voor dit prachtige festival toen wat tegenviel, was de sfeer en het enthousiasme zo groot dat al meteen werd besloten om het zeker een vervolg te geven.

Het Festival wordt dit jaar georganiseerd door Kunstcentrum DeFKa, dat het voor Assen belangrijk vond om het Mediterrane aspect uit te breiden naar een breder multicultureel aspect en er ook Iraakse, Molukse en Nederlandse dichters bij te betrekken. Het programma wordt daarmee niet alleen interessant voor de mediterrane migranten, maar ook voor inwoners die afkomstig zijn uit andere culturen.

Het Mediterrane Letteren Festival vindt naast Assen nog plaats in Utrecht, Oss, Amsterdam, Rotterdam en Enschede.

In de literatuur uit de landen rondom de Middellandse Zee is de historische invloed van de pracht en praal van de Katholieke kerk en de Islamitische Moskee aanwezig en uit zich in emotie, vurigheid, romantisme en lyrisme. In al die landen heeft honderden, zelfs duizenden jaren een onderlinge cultuuruitwisseling plaatsgevonden. Onder meer via het Romeinse Rijk dat een soort brugfunctie vervulde. Nu is het misschien aan ons om de ruïnes van deze brug te restaureren, niet alleen rondom de Middellandse Zee, maar ook in Assen. De maatschappij maken we immers zelf.

Het programma in Assen op vrijdag 19 december:
Van 15.00 tot 16.30 uur in Theatercafé De Kolk in Warenhuis Vanderveen (4e etage) met voordrachten door Djodjie Rinsampessy, Hassan Golbang Khorasani, Egbert Hovenkamp, Geert Loman, Mowaffk Al-Sawad en Theo Pattinasarany.
Van 12.00 tot 18.00 uur in DeFKa, Vaart NZ 2, 9401 GM Assen met documentatie over de Mediterranee en een fotoreportage door Ad van Denderen.
Van 19.00 tot 21.30 uur in Cultureel Café Xapoe, Oude Molenstraat 32A, 9401 DD Assen met een inleidende lezing door Gert Wijlage en voordrachten door de mediterrane dichters: Çiğdem Sezer (Turkije), Hanane Aad (Libanon), Maria Angeles Perez Lopez (Spanje), Fadma El Ouariachi (Marokko), Agni von Meijenfeldt-Fournaraki (Griekenland), Lucrezia Lerro (Italie), Hanadi Zarka (Syrië) en Froukje van der Ploeg (Nederland). Muziek tijdens de intermezzi door Deniz Payzin. Afsluitend akoestische (mediterrane) muziek en voordrachten door Lilian Hoogendoorn en Adrie Krijgsman. De toegang is gratis.

Djodjie Rinsampessy Mowaffk Al-Sawad

7 t/m 30 november
De Kraai van Walter. Opening op vrijdag 7 november om 16.30 uur.
Een onderzoeksproject rond de relatie Kunst-Niet Kunst, met als subthema de rol van humor en ironie in de kunst en de mogelijkheden van een post-ironische overtuiging. Hiervoor zijn een aantal beeldend kunstenaars en theoretici uitgenodigd die een visuele of tekstuele bijdrage zullen leveren. Het visuele werk zal tijdens de presentatie te zien zijn, de schriftelijke bijdragen zullen in een publicatie worden gebundeld.

Zoals de eerste en tweede wereldoorlog voor velen een einde gemaakt hebben aan de mogelijkheden van de poëzie, zo heeft 9/11 en de kredietcrisis (18-03-2008) voor velen een einde gemaakt aan de mogelijkheden en de vrijheid van het postmodernistisch relativisme. Indachtig het belang van humor zoals in het modernisme gekenschetst door Henri Bergson (Le Rire, 1901), op geheel eigen wijze geïroniseerd door Bruce Nauman in de Clown’s Torture (1987) en verwetenschappelijkt door Arthur Koestler in zijn Janus (1979) willen we met ‘De Kraai van Walter’ (naar Walter Benjamin) nagaan of in kunst en kunsttheorie ruimtes te vinden zijn die zich niet zozeer aan voorgaande kritieken onttrekken als wel actuele opties creëren ten aanzien van het huidige, ingekeerde discours.

Deelnemers tentoonstelling: Wouter Dijk, Judith Spijksma, Produzentengalerie GaDeWe Bremen (Thomas Behling, Tom Gefken en André Sassenroth), Tjarieke Knot, Ruth Verraes, Ronella Enter, Susanne Bruynzeel, Marinda Veeneman, Raoul Teulings, Willy Oster, Michelle van Aggelen, Eric Martijn, Emiel Landkroon en kunstinitiatief Comafosca uit Alella Barcelona.

Deelnemers publicatie: Adrie Krijgsman, Marion Bertram, Hans Maes, Wouter Dijk, René Boomkens, Ruth Verraes, Ronella Enter, Gert Wijlage, Sue-an van der Zijpp, Judith Steenkamer, Michelle van Aggelen, Eric Martijn, Petri Leijdekkers en Raoul Teulings.

Op zondag 30 november om 16.00 uur zal Henk Slager (Mahku - Utrecht) deze tentoonstelling afsluiten met de jaarlijkse Sandberglezing, die dit jaar zal aansluiten bij de tentoonstelling De Kraai van Walter.

De Kraai van Walter Opening De Kraai van Walter

Eric Martijn - De Kraai van Walter der Asserner Altar - De Kraai van Walter Wouter Dijk - De Kraai van Walter

19 en 20 september
Strax # 5. Een podiumfestival met performances, voordrachten, muziek, stadsgesprekken en andere verrassingen.
Met Noachs Kat, Diederick Cock, Angelique van Os, BrugmanVanDijken, Gert Wijlage, Michel Berends, Bart van Mulkom, Ingrid Verbruggen, Herman Roozen, Adrie Krijgsman, Marielle Videler, Plan Kruutntone en Egbert Hovenkamp II.

Strax # 5 - Een podiumfestival met performances, voordrachten, muziek, stadsgesprekken en andere verrassingen Strax # 5 - Een podiumfestival met performances, voordrachten, muziek, stadsgesprekken en andere verrassingen Strax # 5 - Een podiumfestival met performances, voordrachten, muziek, stadsgesprekken en andere verrassingen Strax # 5 - Een podiumfestival met performances, voordrachten, muziek, stadsgesprekken en andere verrassingen

11 september t/m 26 oktober
Zimbabwe Exodus
Een tentoonstelling met fotografie van Dirk-Jan Visser, winnaar zilveren camera 2007. Deze tentoonstelling sluit aan bij de fotomanifestatie Noorderlicht, die dit jaar in Leeuwarden wordt gehouden. Dirk-Jan Visser (1978) is freelance nieuws- and documentair fotograaf. Zijn werk gaat vooral over de gevolgen die grote politieke beslissingen hebben op gewone mensen. In 2005 publiceerde hij het boek ‘Brave New Kosovo’. Dirk-Jan Visser is opgegroeid in Assen – en heeft daar nu zijn eerste presentatie.
Web » www.dirkjanvisser.com

De officiele opening vindt plaats op zondag 14 september om 15.00 uur. Deze tentoonstelling is ook op zondagen van 13 tot 17 uur geopend.

Dirk-Jan Visser - Zimbabwe Exodus

Zondag 22 juni van 15.00 tot 17.00 uur:
Op zondag 22 juni, de dag van de architectuur, is er een discussie over het Nieuwe Bouwen (als stijlvorm), zoals dat door van Doesburg en De Stijl naar voren werd gebracht en het nieuwe bouwen zoals dat nu plaatsvindt (als nieuwbouw). Daarbij wordt de tegenstelling tussen het werk van Van Doesburg en de lokale traditionele architectuur uitgediept.

In aansluiting op het thema van de Dag van de Architectuur, namelijk Architectuur en Politiek, zal ook de rol van de politiek in deze discussie aan de orde worden gesteld.

De panelleden bij deze discussie zijn:
Bé Lamberts, architectuurhistoricus;
Victor Ackerman, DAAD Architecten, Beilen;
Wybe Nauta, stadsarchitect Assen;
Bertus Boivin, publicist;
Geert Hovingh, architectuurtheoreticus:
Martin Hiemink, Asser Historische Vereniging.
Gespreksleiding Inge Eshuis, raadslid Assen en Gert Wijlage, DeFKa.

Plaats: Keuningzaal van het ICO, Zuidhaege 2, Assen. De toegang is gratis.

Aubette

15 juni t/m 12 juli
Tentoonstelling In Concreto, over het nieuwe bouwen.
Opening op zondag 15 juni om 15.00 uur door Sicko Heldoorn, burgemeester van Assen.

Bij de tentoonstelling In Concreto staat het werk van de kunstenaar, schrijver en architect Theo van Doesburg (1883 – 1931) centraal. In het bijzonder zijn invloed op de architectuur, zoals die bijvoorbeeld in Drachten te zien is en zal worden vergeleken met de architectuur uit dezelfde periode in Assen.

De opzet is om inzicht te bieden in tegengestelde architectonische opvattingen en de overgang naar nieuwe theorievorming. Ook wil DeFKa met deze tentoonstelling de historische rol van de beeldende kunst als inter-discipline, dus vooral ook de invloed van de beeldende kunst in de architectuur, aan de orde stellen.

Zoals in de beeldende kunst is er ook in de architectuur sprake van voortdurende vernieuwing én teruggrijpen op traditioneel geworden cultuurpatronen. De baksteen-beton dialoog uit het begin van de 20ste eeuw lijkt zich te hervinden in de relatie tussen de neo-traditionele bouw zoals we die in sommige nieuwe wijken vinden, met laagbouw, tuintjes en baksteen, en de neo-modernistische en postmoderne varianten van beton, glas en gebruik van nieuwe materialen.

Aan het begin van de 21ste eeuw lijken alle mogelijkheden, alle soorten van bouwpraktijken evenredig geldig, maar kunnen lokale omstandigheden een onevenredig zwaar stempel drukken op (gemeentelijk) architectuurbeleid.

Om die omstandigheden in de ontwikkeling van de architectuurtheorie een plek te kunnen geven, daartoe dient deze tentoonstelling een aanzet te geven, inclusief een evaluatie van uitzonderingen op de regel. Het is immers niet ongewoon dat er van een bepaald bouwexperiment slechts één voorbeeld is, in werkelijkheid of als tekening.

In Concreto is een samenwerkingsproject van Cercle Meudon, Architectuurpodium Assen en Kunstcentrum DeFKa.
Mede mogelijk gemaakt door: RAP Architectuurcentrum Leiden, VPRO, Provincie Drenthe, Gemeente Assen, Jan Menses, Museum Smallingerland-Drachten, Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Concreto Concreto Concreto Concreto

10 t/m 18 mei
Deelname aan de Kunstvlaai in Amsterdam. DeFKa heeft beeldend kunstenaar Folkert Joore gevraagd hiervoor een presentatie te maken. Folkert Joore maakt installaties en constructies van ruwe (gebruikte) bouwmaterialen en verwerkt daar lichtelementen in. De installaties houden meestal een onaf karakter.

Folkert Joore Folkert Joore Folkert Joore Folkert Joore4 t/m 31 mei (geannuleerd)
De Belgische kunstformatie Happy Famous Artists. Deze presentatie wordt gecurateerd door de filosofe Judith Steenkamer, die tevens een filosofische verhandeling over kunst en niet-kunst zal schrijven. De Happy Famous Artists refereren aan wetenschappen, hedendaagse kunst en populaire cultuur.

13 april
Om 15.00 uur 'Wat doet die rode vlek?'
Lezing over verbeelding en Verwindung door Onno Zijlstra, docent filosofie aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten - Zwolle. Toegang gratis.


6 t/m 26 april
'can you keep a secret?'
Yoko Heiligers en Floor Rieder, beiden in 2007 afgestudeerd aan de ArtEZ - Zwolle. Hun werk is sindsdien op verschillende (film)festivals en in galeries te zien geweest.
In DeFKA laten zij met behulp van verschillende media zien wat er achter de gewone mens schuilgaat. Waar wordt niet over gepraat? Op wonderlijke wijze zijn kleine en grote geheimen tentoongesteld, die de toeschouwer van dichtbij mag bekijken; soms zelfs mag aanraken.

Opening can you keep a secret? Rieder Heiligers Rieder Heiligers

2 t/m 22 maart
'Turn Again'
Gejan Stol en Rudie Hoegen, twee Asser kunstenaars die in 2006 de DeFKa Kunstvlaaipresentatie in Amsterdam verzorgden, zullen een tentoonstelling maken waarin zij met fotografie, video’s en installaties op geestige wijze zowel op elkaar als op de ruimtes zullen reageren.

Opening Turn Again Gejan-Stol verhoogde vloer Rudie Hoegen hier

9 maart
Zondag 9 maart om 15 uur (toegang gratis) twee lezingen over kunst en cultuur in China:

15.00 - 15.45 » 100 jaar Chinese Cinema, door doctor Kees Kuiken, tolk-vertaler en onderzoeker te Haren en docent Chinees aan het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.
15.45 – 16.00 » Pauze
16.00 – 16.45 » Vrijheid van kunst en kunstenaar in de hedendaagse Chinese cultuur, door prof. dr. Stefan Landsberger, bijzonder hoogleraar Cultuur van het hedendaagse China, Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
16.45 » Discussie

Waar?: De lezingen vinden plaats in de Keuningzaal in het ICO, Zuidhaege 2 in Assen. Het ICO ligt op ongeveer 5 minuten lopen vanaf het station. Parkeergelegenheid Zuidersingel/Torenlaan.
De toegang is gratis!

18 januari t/m 9 februari

'Yes, but...' and 'No, but...'
Expositie van afstuderende studenten van het Frank Mohr Instituut MFA Schilderkunst: Maria Jager, Henrik Kröner, Maartje Overmars, Sanne Rous, Aldwin van de Ven, Margriet van Weenen en Jenny Wilson. Opening op 18 januari om 17 uur.


2007 top
9 t/m 23 december
‘Vice Versa’
Jonge kunstenaars uit de regio exposeren hun werk: Matthijs Hendriks, Tanja Isbarn, Marjan Brugman, Merijn Vrij, Ilona Hakvoort, Leslie Kamps, Moniek Westerman. Met medewerking van Frederiek Bennema.
Vernissage op zondag 9 december om 16 uur.
Finissage op zondag 23 december om 17 uur.
Deze tentoonstelling is ook op de zondagen van 13 tot 17 uur geopend.

Viceversa Viceversa

9 november t/m 1 december
Handsome Tofu’ Het Duits/Koreaanse kunstenaarsduo Gregory Maass en Nayoungim richten drie ruimtes in met nieuw werk dat gebaseerd is op Tofu, het gezonde sojaproduct.

“Tofu, the sublime abstraction of healthy nutrition, fragile but agreeable, nearly tasteless in it´s mildness it represents a whole different state of mind, far away from the circus of sensation and strong emotions, born from shapelessness into a world of resistance”.

De opening is op vrijdag 9 november om 17.00 uur.
De kunstenaars zelf zullen hierbij aanwezig zijn. Ook zal er tijdens de opening een nieuwe catalogus 'Warped Flow Gadget' van Maas & Nayoungim worden gepresenteerd.

De openingstoespraak zal worden gehouden door Dr. Sytze Steenstra, filosoof en essayist, werkzaam aan de universiteit van Maastricht.

"A striking trait of the work of Gregory Maass and Nayoungim, probably the first thing most people notice as they enter a show of their work, is its curious air of detachment. This isn't art that wears its emotions on its sleeve. Quite the contrary. Their artworks rebut most straightforward attempts at empathy. Instead of a clear face or posture, something with which one could readily identify, these works present themselves as a series of puzzling constructions. The works are cool and witty, sculptural installations full of allusions, to which the makers often add punning titles and ironic comments. Such cool wit can certainly be refreshing, and I would venture a guess that a good number of visitors of Maass and Nayoungim's shows have not felt the need to look any further. They may have been well satisfied with the conclusion that these are artists with a well-developed taste for bizarre combinations of design, surface and texture in commodity-like sculpture
and drawing."

Handsome Tofu Handsome Tofu

30 september t/m 20 oktober
‘Ob Skene’
Een tentoonstelling over de ethische aspecten in de fotografie.
De tentoonstelling ‘Ob Skene’ is opgenomen in het satellietprogramma van de fotomanifestatie Noorderlicht, die van 16 september t/m 28 oktober plaatsvindt in Groningen.
Binnen het overkoepelende thema van de fotomanifestatie Noorderlicht, ‘Act of Faith’, heeft DeFKa gekozen voor een presentatie die inhaakt op de discussie over de ethische aspecten in de fotografie, en de media in het algemeen. De deelnemers richten zich met hun foto’s op deze ethische aspecten en willen aanzetten tot reflectie over de beïnvloeding als gevolg van bewuste en onbewuste dagelijkse beeldconsumptie.
De opening van de tentoonstelling ‘Ob Skene’ vindt plaats op zondag 30 september om 16.00 uur.
Op zondag 14 oktober om 15.00 uur vindt er naar aanleiding van het gepresenteerde werk in DeFKa een discussie plaats over fotografie en ethiek. Een inleidende lezing/statement zal worden gegeven door de filosofe Joke Hermsen en de beeldend kunstenaar Jaap de Jonge. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd aan deze discussie deel te nemen, dan wel daarbij aanwezig te zijn. (De eerder aangekondigde lezing door Erik Hagoort en Huub Evers komt te vervallen).


Deelnemers tentoonstelling:
Hans Koster
Geboren 1960 in Kampen. Woont en werkt in Groningen.
“Moeten we blij zijn met een wereld die steeds meer op een glazen huis gaat lijken en met de constatering dat de massamedia nu eindelijk aan de massa toebehoren, of maken we ons zorgen over een dreigende inhoudelijke vervlakking van nieuwsbulletins en het verdampen van de journalistieke beroepsethiek?”

Emilio Troncoso Larrain
Geboren in 1978 in Parijs. Sinds 1986 woont en werkt hij in Amsterdam als freelance fotograaf. Nam dit jaar onder meer deel aan het Fotofestival Naarden.
Charlotte Lybeer
Geboren in 1981, woont en werkt in Roesselaere (B).
Isabella Rozendaal
Deze Nederlands/Braziliaanse fotografe is in 1983 in Amsterdam geboren en is opgeleid in de VS en Den Haag.
Eva Schippers
Utrecht, 1980. Woont en werkt in Groningen en houdt zich naast fotografie onder meer bezig met performancekunst.

De keuze van de deelnemers is tot stand gekomen in nauw overleg met Gerben Bakker (filosoof) en Marco Wiegers (fotograaf) die beiden betrokken zijn bij het satellietprogramma van Noorderlicht.
De toegang voor zowel de tentoonstelling als de discussie is gratis.
Aangepaste openingstijden tijdens deze tentoonstelling: woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

hanskoster Troncoso

14 & 15 september
Strax #4, twee dagen performance-event met voordrachten, live acts en presentaties. Met in ieder geval Viviane Rose, Drama Voorlees Groep Assen en Jantine Wijnja. Programma in pdf Klik hier voor het programma in pdf.

Rose Strax Strax Strax

7 t/m 22 september
'De wereld is een werkwoord', het eerste deel van een reeks tentoonstellingen, presentaties en publicaties. Heiner Behrends en Renske Vera de Kam nodigen hierbij voor hun onderzoeksproject een aantal collega-kunstenaars uit om te participeren. In DeFKa zullen te zien zijn: Atelier SEVA, Jantine Wijnja, Heitze Spaanenburg, Willem Besselink en Jan Willem Romeijn. Opening op 15 september om 15.30 uur tijdens Strax # 4 (zie boven).

Kam Behrends Spaanenburg

15 juni t/m 14 juli
'City Extensions'
Opening op vrijdag 15 juni om 16 uur.
Een tentoonstelling over architectuur, kunst en openbare ruimte, met de nadruk op stadsuitbreidingen in havengebieden. Met Freek Lomme, Hanswerner Kirschmann, Frank Sciarone, Folkert Joore, Roger van Hout, Peter Strijbos, Architectenbureau Wim Germain en Bureau Dedo.

Germain Folkertjoore Sciarone

Op de dag van de Architectuur zondag 24 juni om 15 uur zal beeldend kunstenaar/curator Kie Ellens een lezing geven die ingaat op kunst in tijdelijke ruimtes en àls tijdelijke ruimte.
Speciaal onderdeel is een lease-project in samenwerking met Stichting VHDG in Leeuwarden onder de titel Franchise. Binnen dit project presenteren wij de Engels/Amerikaanse kunstenaar Liam Gillick, op locatie Rolderstraat 47 in Assen. Voor meer informatie hierover zie www.projectfranchise.nl


Gillick

1 t/m 21 april
‘BeeldTaalBeeld’:
José Tavares, tekeningen en Marjolein van Hoek, grafische vormgeving. Opening op zondag 1 april om 16 uur.
Vrijdag 20 april om 16 uur lezing in het kader van de 'Maand van de Filosofie' door Judith Vega (Filosofie, RUG), over Taal en Ideologie.

4 t/m 24 maart
De Ironische Wending.’
Groepstentoonstelling met vertrekpunt humor, scherts en ironie in de beeldende kunst, die tot nieuwe perspectieven kan leiden. Mede naar aanleiding van het boekenweekthema 2007 'De Lof der Zotheid' van Erasmus.
Met Anne Dijkstra, Jan Menses, Dick Tuinder, Isis Zwaans, Liseth Medema en Bureau DeDO. Met medeweking van het Festival Vrouwenfilms Assen worden er enkele films vertoond. Hiervoor is DeFKa ook op zondag 11 maart van 13 tot 17 uur geopend. Op vrijdag 16 maart om 16 uur is er een discussie over humor en ironie in relatie tot hedendaagse kunst met onder meer Eddo Evink en Raoul Teulings. Publiek is hierbij van harte welkom.
De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 4 maart om 16 uur.

12 januari t/m 10 februari
'Mohr Players' Eindexamenstudenten MFA Schilderkunst van het Frank Mohr Instituut in Groningenen exposeren hun werk. Hyun-bae Lee, Nan Hao, Lizhu Chen, Emi Kodama en Ruurd de Jager zullen na een korte werkperiode bij DeFKa een proeve van een eindpresentatie laten zien. De opening van Mohr Players is op vrijdag 12 januari om 16.00 uur.

25 januari
Gedichtendag - DeFKa verzorgt een livepoëzie-programma vanuit de studio van Radio Assen FM. Met vele gasten: voordrachten en interviews: door Piet Gerbrandy, Chris Vegter, Egbert Hovenkamp, Adrie Krijgsman, Gert Wijlage, Gijsje Gramsma, Jaap Tempelman, Wibo Veenstra, Geert Loman. Muziek het Asser singersongwriterduo Tangarine.


2006 top
17 november
Om 16.00 uur 3e Sandberglezing door Gijs Frieling (directeur W139, Amsterdam).

3 t/m 25 november
PaintingBody/Jonge Schilderkunst'.
Een tentoonstelling over actuele, onderzoekende schilderkunst, zowel wat betreft materialen als inhoudelijk thematisch. Ten tweede letterlijk, want DeFKa heeft dit keer gekozen voor twee jonge kunstenaars, Hanna van Doornum uit Zwolle en Tjarieke Knot uit Assen. Beiden benaderen de schilderkunst met een zekere speelsheid. Soms met een herinnering aan rotstekeningen. Of, zoals bij sommige fragiele werkjes van Tjarieke knot, gecombineerd met opgenaaide lapjes stof en stukjes ijzerdraad. De tentoonstelling is onderdeel van een samenwerking met Galerie Sign in Groningen en Kunsthuis Syb in Beetsterzwaag onder de titel Painting Body. In Sign met de tentoonstelling Decoding Painting van 18 november t/m 10 december, en in Kunsthuis Syb met Brief/Tableau, van 8 november t/m 12 december.
De opening van 'Jonge Schilderkunst' in DeFKa is op vrijdag 3 november om 17 uur.

1 t/m 21 oktober
Contemporary Currents, een thematentoonstelling over de relatie tussen beeldende kunst en wetenschap. Met installaties van Daniel Bennett, Jasper Smit en Kor Smeenge.
Opening op zondag 1 oktober om 16 uur. Op zondag 15 oktober om 15.30 uur zal Petran Kockelkoren (Universiteit Twente) een lezing geven over kunst en technologie.

15 & 16 september
STRAX #3
Performance, dans, muziek en theaterweek. Een zeer gevarieerd project met veel improvisatie waarbij beeldende- en podiumkunsten elkaar aanvullen, versterken en bestrijden. Met veel kleinschalige voorstellingen.
Met Brugman van Dijken, Drama Voorlees Groep Assen, Mieke Dijkman – klassieke zang, Veenradio - Moritz Ebinger (live op Radio Assen FM op 105,5 of 107.8), Miek Hoekzema, Marielle Videler, Klaske Oenema, Naaldbergtrio – muziek.

Met medewerking van:
Stichting ZET en Montevideo / Time Based Artists.

27 augustus t/m 23 september
Internationale Groepsexpositie. In totaal zullen 13 jonge kunstenaars uit Polen, Duitsland en Nederland een grote diversiteit aan kunstvormen laten zien, waaronder installaties, performances, sculpturen en multimedia.
Uit Polen (woonplaats Poznan) zijn dit: Maciek Sarna, Ewa Matuszewska en Dagmara Szabtowska.
Uit Duitsland (woonplaats Dresden) Stefanie Tatzik, Marco Miersch, Yasmin Alt en Gernot Schindowski.
Uit Nederland (woonplaats Groningen) Nina Wijnmalen, Nina  Glockner, Menno Hoekstra, Esther de Graaf, Roland Wisselink en Jaime Ibanez.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 27 augustus om 16 uur.
Na eerdere uitwisselingsexposities met GaDeWe in Bremen en Het Noodzakelijk Zwijgen uit Belgie hoopt  DeFKa volgend jaar de nieuwe contacten met kunstenaarsinitiatief  DOPPEL DE en Galerie Am 7ter Stock in Dresden verder te ontwikkelen.
11 juni t/m 2 juli
Nieuwe Kaart. Een tentoonstelling over actuele relaties tussen beeldende kunst, architectuur en de vormgeving van openbare ruimte. De overgang van een stedelijke structuur naar landschappelijke ordening.
Met Sjanet Bijker, Hanswerner Kirschmann, Rapp+Rapp architecten. Op 2 juli om 15.30 uur: Lezingen en discussie over ruimtelijke ordening en de positie van publieke opdrachtkunst, met Chris Moller, architectenbureau S 333 en Hans van der Markt (docent Design Academy Eindhoven).

6 t/m 13 mei
DeFKa-presentatie op de 6e Kunstvlaai in Amsterdam door Gejan Stol en Rudie Hoegen.

Vrijdag 28 en zaterdag 29 april
Om 20.30 speelt in DeFKa het Teuntheater de korte monoloog 'Vierkant achter jou' - Een digitale benadering van de liefde. Spel: Aad Wesseling. Tekst en regie: Bart van Mulkom. 'Vierkant achter jou' maakt deel uit van een avond waarbij er een terugblik wordt gegeven op eerdere voorstellingen van 'Teuntheater.'27 april

Het debat op 27 april over 'Kunst en Idieologie' in Academie Minerva is op verzoek van Minerva geannuleerd.

2 t/m 22 april

Francine Claassen, 'Als je niet meer zulke dingen doet wil in vrienden ...' Een multimediapresentatie waarin Francine Claassen registraties zal laten zien van haar nieuwste werk: Atelier- en studioperformances, met foto's, video's en installatiekunst.
Opening op zondag 2 april om 15.30 uur met een inleidende lezing door A.L. Krijgsman. Voor de volledige lezing zie Podium.

april - maand van de filosofie
Op zondag 9 april van 14.30-17.00 uur vindt er in DeFKa een discussie plaats over 'Europese Kunst en Cultuur'. Voorafgaand aan de discussie zullen er drie inleidende lezingen worden gegeven door Carlos Reijnen (Faculty of Arts and Culture, Universiteit Maastricht), Barend van Heusden (Rijksuniversiteit Groningen) en Michael Huig (Instituut voor Boheemse Studies, Amsterdam)

Het thema Europese kunst en cultuur, de idee van een europese identiteit, zal worden toegespitst middels de volgende stelling: 'Kunst en literatuur dragen per definitie bij aan een beter onderling begrip, juist door het in kaart brengen van verschillen in een uitdijend en 'gefragmenteerd' Europa dat worstelt met de acceptatie van haar politiek-economische samenhang.' Daarnaast zal er worden ingegaan op de vraag of er binnen de europese identiteit ook sprake is van een 'europese stijl.'

Carlos Reijnen zal hierop ingaan vanuit de achtergrond van zijn proefschrift "Op de drempel van Europa", de positie van de intellectueel in Midden-Europa. Barend van Heusden, cultuurwetenschapper, is gespecialiseerd in het werk van Kundera. Michael Huig is kunsthistoricus en gespecialiseerd in de Tsjechische kunst.

Dit programma wordt mede gehouden in het kader van het festival Praagse Lente in Assen.
Entree € 5,00

5 t/m 25 maart
Fotopresentatie 'Sogni d'Oro #6' door Carmen Martino en Harold Koopmans.Een presentatie van poetische beelden die aan de vanzelfsprekendheid van onzeperceptie schaven. Carmen Martino en Harold Koopmans willen de beschouwer allereerst ontregelen en daaropvolgend ontroeren.11 februari

Het grote DeFKa Cultuurdebat.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 8 maart organiseert DeFKa op zaterdag 11 februari een debat waar alle lokale partijen, culturele instellingen en dergelijke, worden uitgenodigd te debatteren over het lokale kunst- en cultuurbeleid. Met publiek en optredens van o.a. de stadsdichter.
Live via Radio Assen FM. Van 14 tot 17 uur in DeFKa.


 

26 januari
Landelijke Gedichtendag.
Van 19 tot 20 uur live voordrachten op Radio Assen FM.
Van 20 tot 22 uur lokale dichters en open podium in DeFKa.

15 januari

15 uur 2e Sandberglezing, door Peter Sonderen, directeur ArtEZ-Enschede.
Titel: 'Kunst als esthetisch domein.'
Er zijn tekenen die er op wijzen dat ons moderne kunstbegrip aan slijtage onderhevig is.
Hoewel de kunst lange tijd universaliserende pretenties heeft gehad, lijkt dit juist door de globalisering te verdwijnen. In mijn lezing wil ik graag ingaan op een van de momenten waarop het moderne kunstbegrip ontstond, waarbij kunst en filosofie op bijzondere wijze tot elkaar kwamen.

13 januari t/m 11 februari
Presentatie door vier studenten van het Frank Mohr Instituut/MFA: Alex Winters, Rachel van Balen, Sibylle Eimermacher en Saskia Koops.
Officiële opening op vrijdag 13 januari om 16.00 uur door Albert van der Weide en Petri Leijdekkers.


2005

6 - 27 november
Mindscapes & Shapes.
Installaties van Regina Verhagen en Eleonoor van Beusekom.

18 oktober
In DeFKa of Theater De Kolk, Vaart NZ 2-4, 9401 GM Assen. Om
20.00 uur een performance over geluidsbeleving door Karl Klomp en Tom Verbruggen, die om 20.30 uur wordt gevolgd door 'Sound of Silence', een lezing door dr. Arnold Meijster van de Rijksuniversiteit Groningen, met aansluitend een discussie over geluidsbeleving.

 

2 t/m 22 oktober
Sound Visuals. Een project over geluid; van muzikale composities tot soundscapes en allerlei geluidsfragmenten. Deze zullen zoveel mogelijk ook worden gevisualiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van (multimedia) installaties. Met Joost Nieuwenburg, Floris Kruidenberg, Nathalie Bruys, Leon Spek en Annette Behrens. Opening op 2 oktober om 16.00 uur met Mieke Dijkman, zang.

14 t/m 18 september
InterTekst & Context
Een project met jonge Asser kunstenaars en jongerencultuur.
Voor uitgebreid programma zie podium.

27 juni t/m 10 juli
WINTERTUIN
In deze periode zullen vier Asser kunstenaars aan het werk gaan in de glazen Wintertuin op het Vanboeijen-terrein in Assen: Gejan Stol, Rudie Hoegen, Ruud Mast en Mieke Hoogeveen. Ook zullen er tijdens de werkperiode performances worden gehouden. Dit project met kunst op locatie wordt door DeFKa in samenwerking met het CBK Drenthe georganiseerd. De Wintertuin is dagelijks voor publiek geopend van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis.
Op zondag 10 juli om 15.00 uur zal het project worden beeindigd met een afsluitende borrel, een slotwoord, poezievoordrachten en live muziek door 'Jazzpanorama'.

 

3 juni t/m 3 juli
NOORDSTAD - Project over Ruimtelijke Ontwikkeling - Regiovisie Assen-Groningen in relatie tot de Nota Ruimte van de Rijksoverheid, waarbij het accent zal liggen op de Culturele Infrastructuur. Zie Podium 'Opzet project Noordstad' en 'Cercle Meudon'. Beeldend kunstenaars Kie Ellens, Anneke Wilbrink, Moritz Ebinger, Bureau DEDO, Alan D. Joseph. Architecten: ONL (Oosterhuis & Lénárd), Wiel Arets Architect & Associates, Axes Architecten, Architectuur Studio Herman Hertzberger/Laurens Jan ten Kate.

9 juni
Forum en debat over het Stedelijk Netwerk Groningen-Assen, toegespitst op de Culturele Infrastructuur.
Van 15.00 tot 17.30 uur in Theater De Kolk, Vaart NZ 4, Assen. Deelnemers: Kie Ellens (beeldend kunstenaar en adviseur Rijksbouwmeester), Jaap Wijma (programmamanager Regiovisie), Petri Leijdekkers (Hanzehogeschool Groningen FMI/MFA), Michel Berends (wethouder Gem. Assen) en voorzitter Peter Bennema (Astron).

17 april van 15.30-17.00 uur.
Lezing door Tine Wilde. Titel: Niet uitvlakken ... zoek betekenis!
Statement: Installatiekunst is een kunstvorm die institutionele aannamen en conceptuele raamwerken ter discussie stelt.
Terwijl de kunsthistorie de dynamiek van de wereld heeft laten liggen, kunnen in het samengaan van filosofie en kunst onvermoede 'nieuwe' betekenisvolle verbindingen zichtbaar worden.

3 t/m 23 april
BRAINTEC Humanupload - Solotentoonstelling waarbij DeFKa als medisch laboratorium zal worden ingericht, waarin beeldende kunst en actuele maatschappelijke ontwikkelingen in een onderzoeksproject aan bod komen.

Braintec is een technologisch bedrijf uit Portland, Oregon.
Al meer dan 12 jaar neemt het een vooraanstaande positie in wat betreft wetenschappelijk onderzoek naar het kopiëren van menselijke herinneringen. Braintec ontwikkelde hiertoe twee typen hersenimplantaten.
Rosanne van Klaveren, consultant van 'Braintec Overseas' en zelf drager van het MESI-implantaat, geeft op 3 en 17 april vanaf 15.00 uur inzicht en uitleg over de mogelijkheden van gedachtetransfers. Tijdens deze dagen is het tevens mogelijk om onder haar begeleiding dierbare herinneringen op te slaan.
Meer informatie op http://www.braintec.info6 t/m 26 maart
PROJECT van fotograaf Rob Nypels met een literaire bijdrage van Kees 't Hart. Voor dit project wordt zowel visueel als literair nieuw werk vervaardigd, aangevuld met enkele oudere werken waaronder een
bruikleen van het Bijbels Museum. Tijdens de opening op zondag 6 maart om 16.00 zal Kees 't Hart zijn voordracht/performance 'Spiegel' uitvoeren bij een film van Rob Nypels.

27 januari
Landelijke Gedichtendag:DeFKa doet het weer anders.
Dit jaar geen standaard voordrachtsessies waarmee Nederland wordt overstelpt, maar een hele avond taal - en woordspelletjes waarbij je je eigen gedichten kunt componeren - en natuurlijk mag je die voordragen.
Een 'oergezellig' avondje dus.
Van 20.00 - 23.00 uur in DeFKa.
Gratis toegang.

21 januari t/m 12 februari
PRESENTATIE MFA DeFKa - Werkperiode en presentatie van eindexamenkandidaten van het Frank Mohr Instituut (MFA Schilderkunst, Hanzehogeschool Groningen) die 'in situ' werk voor deze presentatie komen maken.
Met Marielle Buitendijk, Berndnaut Smilde, Annegret Kellner, Lucienne Pareira, Jeroen Brouwer, Jeroen Glas en Jan Bokma. Info op www.mohr-i.nl
Opening op vrijdag 21 januari om 16.00 uur


2004
10, 16, 17, 21 en 23 december
Beeldende kunst & theater.
Een intrigerende combinatie van beeldende kunst en theater door Gejan Stol (met de fotoserie 'Windvangers') en het Teuntheater (met de voorstelling 'De man in de wolken').
Per voorstelling worden er maximaal 9 personen toegelaten.
Aanvang 20.30 uur.
Entree 6 euro.
Reserveren 0592 318527 (tussen 18.00 en 19.00 uur)
Meer informatie op www.teuntheater.nl

 

7 t/m 28 november
DeFKa is in 1994 opgericht en bestaat dus 10 jaar. We besteden daar uitgebreid aandacht aan.
Met het door Gert Wijlage geschreven boek 'Kunst, niets gaat voorgoed verloren' - 10 jaar kunstenaarsinitiatief DeFKa. Met een tentoonstelling waarin de tien jaren DeFKa aan bod komen in publicaties, documentatie en de DeFCollectie*Tijdens de opening op zondag 7 november werden de eerste exemplaren van het boek 'Kunst, niets gaat voorgoed verloren' overhandigd aan Martin Hiemink (Asser Historische Vereniging), Adrie Snoek (cultuurliefhebber) en Roelof Offereins (CBK Drenthe).De muziek (electro) tijdens de opening werd verzorgd door: Cockney (Wytse Schaafsma).

Op zondag 28 november introduceerde DeFKa de 'Sanberg Lectures'.
Willem Sandberg, de vroegere, roemruchte directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam heeft een groot deel van zijn jeugd in Assen gewoond. De lezingen richten zich op aspecten van de hedendaagse kunst en cultuur in historisch perspectief. De eerste lezing, over de jeugd van Sandberg in Assen, werd verzorgd door Max Arian (auteur, voormalig redacteur van de Groene Amsterdammer en bezig met een biografie over Willem Sansberg).Na de lezing vond er een discussie plaatsover de taak van de kunstenaar - kunst versus creativiteit en is het beroep van (geengageerd) kunstenaar een gevaarlijke aangelegenheid? - aan de hand van citaten van Sandberg en Albert Camus. Hieraan werkten o.m. mee, Petri Leijdekkers (Frank Mohr Instituut Groningen), en Gert Wijlage en Adrie Krijgsman (DeFKa). Muziek Jojanneke Vanderveen (zang en piano)


3 t/m 23 oktober

BEWEEGREDENEN/OP DRIFT - Opening op zondag 3 oktober om 15.00 uur met een lezing (en discussie) door Bert Otten (Human Movement Sciences - RUG) e.a.
Met Henry Alles, Paul Walboom, Leslie Kramer, Dimitri Feenstra, Lars Klungel, Monica Auch, Mark Bisschoff, Adrie Krijgsman, Pedro Bakker/de Koefilosoof, Raymond van der Weide, Guido van der Woilk, Geert Hovingh and Marcel Cobussen.

 

17, 18 en 19 september
THEATER, TEKSTEN & DAKGESPREKKEN - Zowel binnen, als op de daken en in de tuin een gevarieerd aanbod van theater, toneel, voordrachten, performances en muziek. Met Helmer Andersen's Don Juan in Hell Show; het Teuntheater met 'De man in de Wolken'; Mariëlle van Meel met 'Mens in uitvoering';JCCompany met 'Koop een tekening met een tekening'; Dakgesprekken door Egbert Hovenkamp, Adrie Krijgsman en Gert Wijlage: muziek door Steven Sluiter en Alexander Simu; Discusseie over Theater in de regio met Bert Naarding, Rudi Kamminga en Gerrit Kamstra; diverse video's.

» Dakgesprekken
door Egbert
Hovenkamp
» Helmer
Andersen's
Don Juan
in Hell Show

20 juni - 11 juli
TRANSPOSITIONS
(in het kader van een uitwisselingsproject met 'het noodzakelijk zwijgen' uit Vlaanderen)
Expositie met Jan Verhaeghe (Restricted Art Zone), Johan van Geluwe en Jen Gossé

21 mei - 12 juni
Stedelijke Ruimte, een tentoonstelling over Kunst en Architectuur, met André Kok, Daan van den Berg, Hugo van Noorden, Rein Paalman, Bureau Dedo, Architectuurstudio Herman Hertzberger, Maurer United Architects, De Zwarte Hond (v/h Karelse Van der Meer) en Lars Suybroek (NOX).
Woensdag 2 juni om 15.00 uur in Theater De Kolk in Assen: Lezing door de architect Jan Hoogstad, gevolgd door een discussie met publiek.8 - 16 mei
5e Kunstvlaai, Westergasterrein, Amsterdam
Een DeFKa-presentatie met als titel 'East is east, west is west.
Met dank aan Mark Twain (VS), Pedro Bakker (dekoefilosoof), El Ojo Robusto, Henry Alles, Adrie Krijgsman, Jan Menses, JCCompany

18 april - 1 mei
Solotentoonstelling Marcel Bors.
Opening zondag 18 april om 16.00 uur met een lezing door filosofe Claudia Kriveg.21 april
Om 20.00 uur in Theater De Kolk
3e discussieavond over 'De rol van de media'
Thema: Hoe kan kunst zich profileren in de media?
Met Huib Ouwehand (RTV Drenthe), Richard Heideman (PR Schouwburg Oosterpoort) en Wim van der Beek (redacteur Kunstbeeld).Toegang € 1,50

21 maart - 10 april
'Fecit' - Solotentoonstelling Anne Dijkstra
Opening 21 maart om 14.00 uur met een lezing door Georg Naber.
Deze lezing kunt u nalezen op het podium. (klikken op de knop podium)24 maart
Om 20.00 uur
In DeFKa 2e discussieavond over 'De rol van de media'
Thema: Doelgroepen en marktaandeel (kijkcijfers) bij publieke en commerciële media - landelijk en regionaal
Financiering
Met Rik Zaal (programmamaker/publicist), Bernd Otter (Dagblad v h Noorden) en Wim Sagel (Zwolsche Courant). De discussie staat o.l.v. Jan Dekker (afd. communicatie Gem. Assen) en Gert Wijlage (DeFKa)

11 maart 20.00-01.00 uur
Theater De Kolk, Assen
Presentatie en vormgeving Asser Boekenbal
Muziek: Da Gaia
DeFKa-multimediaperformance i.s.m. G-force en Esther Wybenga

 

22 februari - 12 maart
Expositie in DeFKa en Theater De Kolk, Assen.
Thema 'Ontmoeting met Frankrijk'.
Deelnemende kunstenaars: Gerrit ter Beek, Betty Simonides, Marie-Pierre Petit, Peter Veen/Saskia Boelsums en Henk Pompstra.
Opening: Zondag 22 februari om 16.00 uur in Theater De Kolk, Assen

» Après le dessert
Acryl op linnen 130 x 115cm
kunstenaar: Gerrit ter Beek

25 februari
De eerste van een drietal discussies over 'De rol van de media'.
Om 20.00 uur in Theater De Kolk, Vaart NZ 4, Assen. Entree 1,50
Deze avond over: Kwaliteit, ethiek en kwantiteit van de berichtgeving/nieuwsvoorziening.
Met: Elibert Maathuis (hoofdredacteur RTV Drenthe), Gert-Jan Aalders (docent journalistiek Windesheim-Zwolle) en Joep van Ruiten (redacteur Dagblad v/h Noorden) onder duo-gespreksleiding van Jan Dekker (journalist) en Gert Wijlage (DeFKa)
Volgende data 24 maart en 21 april

23 januari - 15 februari
Expositie 'Buiten Verblijf' i.s.m. Frank Mohr Instituut.
Drie eindexamenstudenten afdeling schilderen – Petra Kooi (installaties/fotografie), Marcel Swint (schilderijen) en Alwin Bootsma (installaties)

» Alwin Bootsma » Petra Kooi

29 januari
Landelijke Gedichtendag.
Van 20.00 tot 23.00 uur in DeFKa voordrachten en discussie over het fenomeen 'Gedichtendag', met o.a. Ronald Ohlson (Letterkunde RUG) en Maarten Doorman (dichter, criticus). Gespreksleider Gert Wijlage. Verder voordrachten door Maarten Doorman, Erik Hartevelt, Egbert Hovenkamp, Jaap Tempelman, Gerard B Berends, Gijsje Gramsma en Adrie Krijgsman.
Performance door Brugmanvandijken.


2003

9 - 29 november (Opening in DeFKa op zondag 9 november om 16.00 uur)
Solo expositie Freja Roelofs 'Suiker en Pokon' - installaties.

   

23 november 16.00-18.00 uur
Literaire Matinee (entree € 2,-)
Het dichterscollectief 'Noachs Kat' uit Groningen met o.a. Hubert Klaver, Detmer Hubbeling, Hassan Golbang Khorasani en Chris Houwman. Detmer Hubbeling en Chris Houwman begeleiden enkele gedichten op gitaar en piano. Verder met Gert Wijlage, Egbert Hovenkamp en o.v.b. de nieuwe RUG-dichteres Annelieke van Mens.

» 'Noachs Kat'
Chris Houwman
» Annelieke van Mens

3 - 25 oktober (opening 3 oktober 16.30 uur, muziek: Gertie Bruin)
Manifestatie Maelstrom
Regionale, landelijke en internationale verbanden en de invloed daarvan op kunst en kunstenaar (belevingswereld).
Presentaties: Bernd Eilts, Instituut voor de loslopende mens, Monika Auch, André Colinet (video), Sebastián Díaz Morales/Boukje Barbara Janssen (video)

» Instituut voor
de loslopende
mens

9 oktober 14.30-16.30 uur
(muziek: Noord Nederlands saxofoonduo - Carin van Vleeren, Annelies Vrieswijk)
Statenzaal - Drents Museum, Assen
Maelstrom. Debat met o.a. Mariët Bakker (artistiek directeur Africa in the Picture), Instituut voor de Loslopende Mens (Oscar Prinsen, beeldend kunstenaar), Sjoerd Wagenaar (theatermaker/beeldend kunstenaar), Fouad Laroui (auteur), Ineke Schwartz (o.v.) (Raad voor Cultuur), voorzitter Hannie Rijnierse (hoofd CBK Emmen).

 

21 september 16.00-18.00 uur
Literaire Matinee (entree € 2,-)
Speciale gast is de dichter/columnist Rob Schouten, die zal worden geinterviewd door Willem Groenewegen.
Verder columns en voordrachten van Guido van der Wolk, Gert Wijlage, BrugmanvanDijken, Adrie Krijgsman en Egbert Hovenkamp.

» dichter/
columnist Rob Schouten
» Brugman-
vanDijken
» Band:
Joost & Friends

8 juni
Dansperformance JCCOMPANY

18 mei-15 juni

‘Project Ontwikkeling’. Beeldende Kunst en Openbare Ruimte/Architectuur.
Met Nelly Nolta, Gerry Eulink, Adrie Krijgsman/Jan Menses, Herman Eilering, Anke Boelens.
Met op 15 juni een debat in Theater De Kolk Assen: Geert Hovingh, Laurens Jan te Kate (Studio Hertzberger), Fred Huurman.

» Gerry
Eulink
» Adrie Krijgsman
& Jan Menses

20 april
Filosofielezing door André Klukhuhn

7 t/m 29 april
Groepstentoonstelling met kunstenaars van Galerie des Westens in Bremen.
Met Erika Plamann, Michael Wendt, Mechtild Böger, Sabine Albers, Isabel Valecka, Heiner Preissing.

13 maart

Dichtersprogramma Asser Boekenbal in Theater De Kolk, met een tiental regionale dichters.

2-22 maart

Expositie i.s.m. Theater De Kolk en Galili Dance Groningen.
Met Henry Alles, Willy Brugman, Bernd Eilts, Anja Swint, Adrie Krijgsman, Joke WF en Gert Wijlage.

» Willy
Brugman
» Anja
Swint
» Joke
WF

28 februari-28 maart
Expositie in Galerie Des Westens, Bremen.
Gert Wijlage, Adrie Krijgsman, Willy Brugman, Beekmans, Peter Veen/Saskia Boelsums, Betty Simonides.

» Adrie
Krijgsman
» voordracht
opening expositie

30 januari
Landelijke gedichtendag - Openbare Bibliotheek, ICO en warenhuis Vanderveen Assen.
Voordrachten door Gert Wijlage, Adrie Krijgsman, Willem Groenewegen, Ireen v.d. Knoop, Gerrit ter Beek, Jaap Tempelman, Rieks Siebering, Gerard B. Berends, Herman J. van den Bold, Astrid Lampe en Ilse Starkenburg.
Muziek: Me Jane. Dichtersmaaltijd in DeFKa.

24 januari-16 februari

Presentatieproject i.s.m. Frank Mohr Instituut, Groningen.
Met Dinanda Luttikhedde, Dimitri Feenstra en Leslie Kamps.

» Dimitri
Feenstra


2002
24 november
Literaire Matinee

8 - 30 november

Expositie Gerry Eulink (fotografie) en Polranny Pirates met o.a. Marie Oosterbaan, Willem Vermaase en Annie Wright (video)

1 - 26 oktober

Project Kunst & Partners, in DeFKa, Provinciehuis Drenthe, Theater De Kolk en Warenhuis Vanderveen in Assen.
Een onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking.
Opening door Mw. M. Brink-Massier (gedeputeerde Cultuur)
en lezing door Drs. K.J.J. Korevaart ( Universiteit Leiden - Kunsten en wetenschappen), Herman J. van den Bold (poezie), BaxBrontsBakker en Smeding (muziek).

» filosofisch
toepen met de
koefilosoof
» Hemelsbreed
'The Building"
» beeldenroute
door Assen

Presentaties: Hemelsbreed (Marjolein de Groene/Peter Jordaan), Orgacom (Teike Asselbergs/Elias Tieleman), Pedro Bakker, Wobke Oldenburger, Jan Menses, www.poezieweb.nl, Henry Alles/ VistaWorks, Kai Schiefer (Kunstruimte Wagemans), Galili Dance, Radio Worm, GaDeWe Bremen, Studio Herman Hertzberger, Worm (film), Arjen Mulder (lezing over “Levende Systemen”) verder de uitgave van een Fiets en Wandelroute langs beelden in de openbare ruimte in Assen

22 september

Literaire Matinee met speciale gast Herman J. van den Bold en presentatie van zijn nieuwe bundel ‘Deksels Katers’.

» voordracht
Herman J. van den Bold

23 juni
Literaire Matinee met speciale gast Fouad Laroui

16 juni - 13 juli

Expositie ‘Nieuwe ervaringen’, met werk van Anja Walczak, Betty Simonides, Berndnaut Smilde, Sejo Slingenberg

14 juni

‘Wakker’ (10”), videofilm van Filidor Wiese/oni mediadesign, gemaakt als eindexamenproduktie Academie Minerva Groningen.

10 mei - 31 mei

Dubbelexpositie ‘Stadhuys DeFKa’.
DeFKa presenteert een groepstentoonstelling alsmede documentatie en nieuwe ontwerpen voor het cultureel kwartier.
Te zien in het eigen gebouw aan de Vaart NZ als in het Stadhuis van Assen.

14 april

Literaire Matinee i.s.m. Noachs Kat

17 maart - 13 april

Expositie Klaus Baumgärtner met ruimtelijk werk en Sylvia Händel met collage/copyart.

» Klaus
Baumgärtner

15 maart
Asser Boekenbal in Theater De Kolk.
DeFKa presenteert ‘Dichters in Vogelvlucht’

3 maart

Debat ‘Regionalisme in kunst en cultuur’, m.m.v. René Boomkens, voorzitter: Henk Weggemans.

31 januari

Gedichtendag.
Voordrachten door o.a. Gijsje Gramsma, Willem Groenewegen, Gert Jan Laan, Herman H. van den Bold. Speciale gast: K.Michel.
Tevens presentatie 2e Lima-bundel.

27 januari - 23 februari

BKVP + VERNISSAGE, beeldende kunst, vormgeving, poëzie en theater met solopresentatie: Carien Scheepstra en i.s.m. Brug Boutade: Marc de Vree, Jaap Thoenes, Lex Bekink, Sylvia Merschmann,Pjotr Wiese, Ingrid Reynders, Henk Gruppen, Arjan Grooten, Kees Folkers, Filidor Wiese & Arthur v/h Hoog.
(7 t/m 10 februari) VERNISSAGE, eenakter geschreven door Vaclav Havel, wordt gespeeld door Janna Koops, Rob Tuijt en Jan Pentinga onder regie van Bart van Mulkom.

10 januari – 10 februari

TEM Galerij, Leeuwarden
i.s.m. Harald Klinkenberg presenteert DeFKa in de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden werken van Joop Striker, Gerrit ter Beek, Willy Brugman, Gert Wijlage, Adrie Krijgsman, Saskia Boelsums/Peter Veen.


2001
2 december
10e matinee, voordrachten door Jannie Boerema, Daniel Dee, Petra Else Jekel, Peter de Groot, Lucas Koops, Rieks Siebering en speciale gast Tonnus Oosterhoff.

10 november - 7 december

Expositie ‘Life Sciences’, onder redactie van Guus Slauerhoff.

7 oktober - 27 oktober
Manifest ‘Speerpunt Drenthe’, informatieve groepsexpositie op initiatief van Jan Menses.
De exposanten zijn: Marcel Kampman, Lizette Veenhuizen, Gejan Stol, Loes Heebink, Wim Starkenburg, Saskia Boelsums, Peter Veen, Calista Jippes, P.D.Immenga, Dimitri Germain, Ineke Broerse, Bjorn Eerkes en PIEK! met Selby Gildemacher en Sander Leemans.

23 september
9e Literaire Matinee, met vooraf een lezing door Joke J.Hermsen over de relatie filosofie en literatuur.
Daarna voordrachten door o.a. Gijsje Gramsma en Tsead Bruinja.
Speciale gast: Arjen Duinker. Muziek: Just Friends

24 juni
8e Literaire Matinee met medewerking van o.a. Klaas Koops, Berendy Gahler, Marga Kool en speciale gast Huub Beurskens, aanvang 16.30 uur.
Bij mooi weer in de zomertuin van DeFKa.

16 juni - 7 juli
Bij Ateliers’ 93 in Hengelo exposeren Anja Walczak, Adrie Krijgsman, Joop Striker, Gert Wijlage, Koos Dijkstra, Gerrit ter Beek, Willy Brugman, Mike Jagt, Gejan Stol, Buro DEDO.

16 juni - 7 juli
expositie ‘Binnen Steden’ in samenwerking met Ateliers’ 93 uit Hengelo.
In DeFKa exposeren:Marian Kromkamp, Rob Bloemendaal, Jannemiek Tukker, Regula Jucker, Geja Jansen Manenschijn, Cor Waal, Petra de Vries, Karin Hoogesteger, Jose Anna Maria Verstappen, Danielle Papenborg.

6 mei - 26 mei
project-expositie ‘Fier Kwartier’.
Presentatie van schetsen, schilderijen, foto’s, concepten en andere persoonlijke visies op het thema Cultureel Kwartier, deels vervaardigd tijdens de expositie.
M.m.v. Gerrit ter Beek, Johan Rumpt, Robert Boer, Adrie krijgsman, DEDO, Koos Dijkstra, P.Blommers/van Uije, Rein Paalman, Aad Trompert, Guus Slauerhoff.

» Buro DEDO

22 april
7e Matinee in DeFKa, m.m.v. Herman J. van den Bold, Suze Sanders, Nicolette Leenstra, Wibo Veenstra, Ernst van Apeldoorn.

21 maart - 14 april
tentoonstelling van Jan Menses ‘Over Water’ (installatie) en Nuray Atas (schilderijen).

16 maart
Asser Boekenbal in Theater De Kolk.
‘DeFKa Wind’, audio-environment met bijdragen van o.m. Anja Walczak, Peter Veen/Saskia Boelsums, Egbert Hovenkamp, Adrie Krijgsman, Jurgen Partenheimer, Julius, Hansko Visser

25 januari
Landelijke Gedichtendag in Theater De Kolk en DeFKa voordrachten van dichters die meewerken aan onze literaire matinees en de nieuwe site www.poezieweb.nl.
Tevens publicatie LIMA 1.
De nieuwe site is ontwikkeld in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Assen.

» Jan
de Wilde

21 januari - 17 februari
‘Dezelfde Hoogte’, tentoonstelling grafische (mixed) media: Elmar Kuiper, Pieter Ploeger, Herman Noordermeer, Johan Holwerda, m.m.v. Grafisch Atelier Leeuwarden en Atelier/Uitgeverij Plaats Maken uit Arnhem.
DeFKa presenteert tevens nieuwe eigen uitgave, met grafiek van o.a. Willy Brugman, Joop Striker, Gerrit ter Beek, Bert Hemsteede, Gert Wijlage.
Videofilm ‘Piet in 4 delen’ van Johan Holwerda.

1 januari - 12 maart
Bibliotheek ‘t Forum, Assen, expositie met werken van Sita Bandringa, Ruud Mast en Karen Molleman.


2000
17 november
Literaire matinee nr.5, m.m.v. Tjitse Hofman, Ali Albazzaz, Rieks Siebering, De Man & De Man, Lucas Koops, Egbert Hovekamp, Kasper Peeters, Gerrit ter Beek.

5 november - 9 december

Presentatie correspondentie M/M;
solo: Sake Elzinga ‘Spaanse Traditie’ (fotografie)

7 oktober

6e dag van de korte film & video.
Met Gerard Holthuis: Hong Kong (35mm, 20’), De Stad (35mm, 8’)
Erik Wesselo: Olie (16mm, 30’)
Sabine Mooibroek: video (4’)
Quirijn Kuchlein: videoinstallatie
Sandberginstituut: compilatie ‘de1minuutvideo’ (o.v.)
Muziek: Ygdrassil

1 - 21 oktober

Manifestatie VAARTTWEE, m.m.v. Alice Bakker,Gerrit ter Beek, Nell Berger, Saskia Boelsums, Willy Brugman, home.c2i.net/artcentre, Mike Jagt, Adrie Krijgsman, Jan Menses, Hendrik Planting, Joop Striker, Gejan Stol, Peter Veen, Lizette Veenhuizen, Mirjam Veldhuis, S.Romanos, H.J.Alles, Paul Walboom, Robert Voerman, Anja Walczak, Gert Wijlage.

Met op zondag 1 oktober: een lezing/performance door Carolien Schoonevoort (fotografie) 16.30 uur en vrijdag 6 oktober een discussie over architectuur en ruimtelijke ordening, m.m.v. Koos Haarsma, (stedebouwkundige), Rikus Siebring (architect) en Fred Huurman (stadsarchitect)

15 september

Literaire Matinee nr. 4, Theater De Kolk, Assen.
M.m.v. Erik Harteveld, Piet van Mulkom, Hans van Kooten, Christian Benjamin, Adri Krijgsman, Bart van Mulkom, Tsead Bruinja en RuG-dichters Petra Else Jekel en Daniel Dee, Suleiman Khalaf, Jan Menses

3 september - 30 november

Openbare bibliotheek Assen.
Expositie met werken van Tim Timmermans, Ruth Bugel en Henk Geertsma

16 juni

Literaire Matinee nr. 3, Grand Café De Compagnie, Assen.
Voordrachten, performances. Gastgesprek met Ilja Pfeijffer.

5 juni – 2 september

Openbare Bibliotheek ’t Forum, Assen.
Expositie met werken van o.a. Peter Verboom, Gerrit ter Beek, Berend Breuker

6 - 16 mei

Projectpresentatie Materie/Mysterie op Vierde Kunstvlaai, Amsterdam.
Met werk van: Lizette Veenhuizen, Irem Kaneli, Anne Verhoijsen, Silvia Steiger, Esben Fest, Gert Wijlage, Sytze Steenstra, Rob Zwijnenburg, Sonja van Kerkhoff & SenMcGlinn, Kees Vuyk.
Solopresentatie: Jan Menses, met audio-visuele installatie (buitenterrein Westergasfabriek).

21 april

Literaire Matinee, m.m.v. Jaap Tempelman, Gerard B.Berends, Sieger Geertsma, Peter Veen/Saskia Boelsums (video), Gejan Stol, Adrie Krijgsman, Gerrit ter Beek, Erik Harteveld, Gert Wijlage, Peter Verboom, Bert Hemsteede.

17 maart

‘Hippias’, videoperformance in Theater de Kolk, Assen, 2000: Egbert Hovenkamp/Gert Wijlage.

15 februari – 1 juni

“Post-Klassiek”, Openbare Bibliotheek ’t Forum, Assen.
Expositie met werken van Adrie Krijgsman, Jan Menses, Gejan Stol, Rein Paalman, Gerard B.Berends, Willy Brugman.

22 - 24 februari

Materie/Mysterie, Academie Constantijn Huygens, Kampen

18 februari

Literaire Matinee m.m.v.: Adrie Krijgsman, Peter Verboom, Henry Alles, Hans Visser, Eric Harteveld, Gerard B.Berends, Jan Menses, Egbert Hovenkamp, Hans van Kooten.


1999
Fotografie: Harold Koopmans, Arwen Ronner
Tekeningen: Robert Boer, Eduard Berends, Henk Geertsma
Pars V, accrochage: Karen Molleman, d@rT. Adrie Krijgsman, Gerard B.Berends, Piek Selby, Jan Menses
Kunstruimte Planting-Zutphen: Gejan Stol, Willy Brugman, Jan Menses, Henry Alles, Joop Striker, Gert Wijlage en Peter Verboom
Tussenvormen-3: Wieko Timersma, Max.3 Pers.,Steini Torsson
Materie/Mysterie: Silvia Steiger, Irem Kaneli, Anne Verhoijsen, Lizette Veenhuizen, Gert Wijlage, Esben Fest-Ullrich Kallasch, Sytze Steenstra, Rob Zwijnenburg, Sen & Sonja McGlinn, Kees Vuyk

» d@rT » DeFKa
'on air'


1998
Schilderkunst II: Roland Sohier, Sikko Mulder, Carien Scheepstra, Patrick Bergsma, Helma Finze
Enter/Tussenvormen2: Andreas Letzel, Vista Works, Ernst Laeven, Quirijn Kuchlein, Paul Walboom.
Presentatie project ‘Turbulentie’ met 40 deelnemers (catalogus)
Pentaglyphics: AV-installatie met Jan de Wilde, Hetty Steijger, Rieks Sibering
Schilderkunst 1, Pietertje van Splunter, Adriaan Nieuwenhuis, Joop Striker, Ruth Bugel, Els Karstens, Irem Kaneli, Pim Trooster
Playground: AV-installatie van Jan Menses

» Paul
Walboom


Publicaties
Tussentijds, Adrie Krijgsman, 2007
Jaarverslag 2005
DeFKaternen 1, 2, 3 (Nieuwsbrieven), 2005
Expressie expres zo, Freek Lomme, 2005
Mitsgader gij den gewonnen walvis tart, gedichtendag, 2005
Jaarverslag 2004
Kunst, niets gaat voorgoed verloren - 10 jaar DeFKa, Gert Wijlage, 2004
Gedichtendag, 2003
Lagen, 2003
Herman J. van den Bold, Deksels Katers, sept. 2002
LiMa, nr. 2, bloemlezing, jan. 2002
LiMa, nr. 1, bloemlezing uit de eerste reeks literaire matinees, jan. 2001
Materie/Mysterie, pre-publicatie project, nov. 1999
Burgemeester van Drenthe, Jan Menses, 1999
Turbulentie, 1998, div.kunstenaars/auteurs
Een open deur, Bert Hemsteede, 1998
Uit het zicht, Gerard B.Berends, 1997
Over vorm en inhoud in de beeldende kunst, Alice Bakker, 1996
Kunst is de weerspiegeling van het innerlijke, M.Russo, 1995


Brochures/catalogi
Franchise (uitgebracht door VHDG Leeuwarden), 2008
Wintertuin, 2005
Project Ontwikkeling, Krijgsman/Menses, 2003
De regio als muze, 2003
Maelstrom, 2003
Mens en Ruimte, 2003
DeFKa in time with Galili, 2003
Kunst & Partners, 2002
Regionalisme in kunst en cultuur, 2002
DeFKa 98 - 02, 2002
MICa, 2001
Tussenvormen-2 en 3, 1998 en 1999
Schilderkunst-1 en -2, 1998 - 1999
Fotografie, 1999
Tekeningen e.a. werken op papier, 1999
Pars pro toto, 1999